Afgehandelde Woo-verzoeken

Een Woo-verzoek wordt behandeld door een of meerdere organisatieonderdelen. Wij nemen vervolgens een besluit op het Woo-verzoek, waarin aangegeven staat welke informatie openbaar gemaakt wordt. Het kan voorkomen dat niet alle informatie in een document openbaar gemaakt wordt, bijvoorbeeld vanwege de privacy van betrokkenen of omdat bedrijfsgegevens in de stukken zijn opgenomen. Deze informatie is onleesbaar gemaakt.