Woo-verzoek afsluiting Vianense Poort

Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit.

Verzoek

Dit Woo-verzoek gaat over de afsluiting van de Vianense Poort.

  1. Alle documenten, verslagen, notulen en correspondentie die betrekking hebben op de inspraakprocedure met betrekking tot de afsluiting van de Vianense Poort sinds 2021. Dit omvat zowel interne als externe communicatie en eventuele inbreng van bewoners en belanghebbenden.
  2. Alle interne en externe communicatie binnen de gemeente Culemborg die verband houdt met de afsluiting van de Vianense Poort sinds 2021, met inbegrip van e-mails, brieven, memo's, what's app/sms verkeer en notities die zijn uitgewisseld tussen ambtenaren, bestuurders en andere relevante partijen.
  3. Resultaten van metingen en testen die zijn uitgevoerd sinds de (proef-) afsluiting van de Vianense Poort in 2021. Deze informatie is van essentieel belang om inzicht te krijgen in de gevolgen van de afsluiting op het verkeer en de leefomgeving.
  4. Documenten en informatie die betrekking hebben op de casus van de Vianense Poort vanaf 1996, inclusief alle relevante documenten die voortkwamen uit de heropening van de casus in 1997 naar aanleiding van een rechtszaak.

Besluit

Besloten om tegemoet te komen aan het verzoek. Alle gevraagde en beschikbare informatie is anoniem openbaar. De originele documenten zijn zo groot in omvang, dat we ze niet hier plaatsen. U kunt ze eventueel opvragen via info@culemborg.nl.