Woo-verzoek naheffingsaanslagen

Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit. De originele documenten vindt u onder het besluit.

Verzoek

Verzoek om de volgende informatie openbaar te maken:

  1. Stukken die gebruikt zijn bij het vaststellen van de hoogte van de kosten van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting in 2021, 2022 en 2023;
  2. Stukken die dienen ter onderbouwing van de kostenposten;
  3. De overheadkosten die de gemeente in het algemeen maakt en de verhouding daarvan met de personeelskosten;
  4. Het aantal opgelegde en geraamde naheffingsaanslagen in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en het geraamde aantal voor het jaar 2023;
  5. Het aantal beschikkingen dat door parkeercontroleurs van de gemeente aanvankelijk is geraamd en uiteindelijk is opgelegd in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en het geraamde aantal voor het jaar 2023.

Besluit

  • Voor wat betreft het antwoord op de vragen 1, 2 en 3 verwijzen wij u naar het excel-document hieronder. 
  • Voor wat betreft vraag 4 zijn er in de gevraagde jaren respectievelijk 1.900 (2018), 1.411 (2019), 1.135 (2020), 821 (2021) en 1.045 (2022) naheffingsaanslagen opgelegd.
  • Het antwoord op vraag 5 is op dit moment niet bekend. 

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg