Woo/informatieverzoeken Wet WOZ - 3 augustus 2023

Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit. De originele documenten vindt u onder het besluit.

Verzoek

 1. Een integrale update van een eerder gedaan verzoek uit 2021. De vraag is om de inhoud en strekking daarvan te herhalen.
 2. Alle grondstaffels van uw gemeente, niet alleen van de grondgebonden woningen maar óók die van niet-woningen, bovenwoningen, appartementen, flats en dergelijke. En van alle evenementenlocaties.
 3. De permanente marktanalyse over alle aan- en verkopen van alle geregistreerde objecten.
 4. De specifieke leegstandsanalyse per winkel-, kantoor- en industriegebied per 1 januari 2023. En ook een inschatting voor de komende 10 jaar van het leegstandsrisico.
 5. Wat is de status van naleving van de AVG binnen uw gemeentelijke organisatie?
 6. De toepassing van de NEN-2580 methode bij alle binnen uw gemeentegrens gelegen objecten. En ook de tot nu toe door u of derden geconstateerde afwijkingen. Welke missives hebt u aan belanghebbenden en andere betrokkenen verstuurd sedert 20 december 2021.
 7. De berekening én uitvoering van de beleidswijziging om voortaan te kijken naar de vierkante i.p.v. de kubieke meters én dienovereenkomstig te gaan aanslaan.
 8. De stand van zaken van uw openbare en besloten algoritme(n)register(s). Hoe groot is de impact op burgers en bedrijven en welk risicoprofiel hoort hierbij?
 9. Het voormalige, huidige en toekomstige beleid voor de bepaling van de toestandsdatum. En hoe kijkt u aan tegen een 'ingezetenenheffing'?
 10. De invloed van 'de Derde Wereldoorlog' op de waardeontwikkeling van de door u te belasten objecten én de door u reeds doorgevoerde of nog door te voeren tariefsverhogingen of mutaties.

Besluit

De verzoeken vallen deels onder de Woo, deels onder informatieverzoek. Hierop is beantwoord.

 1. Voor de beantwoording van de eerste vragen verwijzen wij u naar beslissingen op uw eerdere Wob-verzoek. Er zijn geen wijzigingen, dus geen update.
 2. Gelet op het bovenstaande onder het kopje “Verhouding Woo en artikel 40 van de Wet WOZ” is de Woo in dit geval niet van toepassing. Deze gegevens worden daarom niet verstrekt.
 3. Zie de beantwoording hiervoor onder
 4. Zie de beantwoording hiervoor onder 2'.
 5. Alle informatie over privacybescherming en de AVG kunt u terugvinden op de site van de gemeente Culemborg en op www.overheid.nl lokale regelgeving: zoekwoord: gegevensbescherming en privacy.
 6. Deze norm ziet op oppervlaktebepaling en heeft betrekking op kubieke meters c.q. gebruikersoppervlakte. In dit kader wordt zowel de Wet WOZ als de Waarderingsinstructie in acht genomen. Deze kunt u raadplegen via www.waarderingskamer.nl. Daarnaast vindt u nadere informatie over de aanpak op www.bsr.nl
 7. Zie de beantwoording hiervoor onder ‘6'.
 8. Erzijn geen algoritmen die gebruikt worden voor de vaststelling van de WOZ waarden, die rekening houden met enig risicoprofiel. Dus ook geen documenten.
 9. Erzijn geen documenten voor het beleid t.a.v. de bepaling van de toestandsdatum. De WOZ waarde wordt vastgesteld per 1 januari van elk jaar, volgens de waarderingsinstructie van de waarderingskamer. Wij kunnen geen ingezetenenheffing / belasting heffen. Wij hebben daar ook geen documenten over.
 10. Er zijn geen documenten over dit onderwerp.