Woo-verzoek totstandkoming van De Engel

Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit. De originele documenten vindt u onder het besluit.

Verzoek

Woo-verzoek ten aanzien van de totstandkoming van de Engel van Culemborg. Verzoek om alle informatie en documenten te ontvangen over de totstandkoming en opdrachtverlening voor het maken en (her)plaatsen van het kunstwerk. 

Besluit

Gemeente Culemborg heeft besloten tegemoet te komen aan het verzoek, zover beschikking over de gevraagde gegevens. De opdrachtverlening omtrent de Engel van Culemborg is in 2022 voor het eerst schriftelijk vastgelegd. Eerdere afspraken over de opdracht(verlening) zijn mondeling verlopen en dus niet neergelegd in een document. Voor de periode voor 2022 zijn dus geen stukken beschikbaar.