Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat u toegang heeft tot alle bestuurlijke documenten, tenzij er een goede reden is om een document niet openbaar te maken. We gaan 11 informatiecategorieën actief openbaar maken. Deze openbaarmaking voeren we stap voor stap in.