Woo-verzoek

Wilt u bestaande documenten openbaar zien voor iedereen, dan dient u een Woo-verzoek in.

Woo-verzoek of informatieverzoek?

Voor Woo-verzoeken gelden strenge regels voor de afhandeling. De beslissing op het verzoek is een officieel besluit. Een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Woo-verzoek vaak veel langer dan een regulier informatieverzoek.

Wij adviseren u eerst een informatieverzoek in te dienen. Een informatieverzoek is ‘gewoon’ informatie opvragen, en de meest gebruikte en snelste manier van informatie opvragen omdat er geen formele procedure volgt. Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als een Woo-verzoek.

Woo-verzoek indienen

Een Woo-verzoek kunt u op 2 manieren indienen:

  • Mail naar Woo@culemborg.nl
  • Stuur een brief naar Postbus 136 4100 AC Culemborg 

Hulp bij het indienen

Wij helpen u graag bij het bepalen wat u precies zoekt. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon door te mailen naar ContactpersoonWoo@culemborg.nl.

Voorwaarden Woo-verzoek

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
  • Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

Wees zo specifiek mogelijk in uw Woo-verzoek

Als u zo duidelijk mogelijk aangeeft over welke personen of organisatie uw verzoek gaat, over welk onderwerp of onderwerpen en over welke periode dan kunnen wij uw verzoek sneller afhandelen. Wanneer uw Woo-verzoek niet voldoende duidelijk is, nemen we contact met u op voor toelichting. Dit kan vertragend werken.

Uitzonderingen

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Persoonsgegevens
  • Bedrijfs- en fabricagegegevens
  • Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • Gegevens die de financiële belangen van de gemeente of een andere partij raken
  • Persoonlijke opvattingen in interne stukken

Na uw Woo-verzoek

Wij nemen binnen vier weken een besluit. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als wij meer gegevens van u of een derde partij nodig hebben om het Woo-verzoek te kunnen afhandelen. We nemen contact met u op als de beslissing wordt uitgesteld.

Besluiten wij om de informatie met u te delen? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen om de stukken nog niet openbaar te maken.

Kosten

Aan het indienen van een Woo-verzoek zijn geen kosten verbonden. We kunnen wel een redelijke vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopieën per post.

We brengen de volgende kosten in rekening

Omschrijving

Prijs

Minder dan 6 kopieën

gratis

6 tot 13 kopieën

€ 4,50

14 of meer kopieën

€ 0,45 per kopie

Uittreksel of samenvatting

€ 2,25 per pagina

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing op uw Woo-verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. In de beslissing die u ontvangt kunt u hier meer over lezen.