Woo-verzoek heffingen

Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit. De originele documenten vindt u onder het besluit.

Verzoek

Verzoek om de volgende informatie openbaar te maken:

 1. Aantal door de gemeente in 2018, 2019 en 2020 opgelegde aanslagen ter zake van afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, baatbelasting, Biz-bijdrage, bouwvergunningen, precariobelasting, rioolheffing, reclamebelasting, toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie;
 2.  Aantal ingediende bezwaarschriften tegen de opgelegde aanslagen;
 3. Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften;
 4. Aantal beroepschriften bij rechtbanken;
 5. Aantal hoger beroepschriften bij gerechtshoven;
 6. Aantal cassatieberoepen bij Hoge Raad.

Besluit

Wij hebben besloten de gevraagde gegevens gedeeltelijk openbaar te maken.

Ten aanzien van de opgelegde aanslagen is in Culemborg sprake van de volgende heffingen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolbelasting
 • Precariobelasting
 • Toeristenbelasting
 • Leges omgevingsvergunningen

Documenten met betrekking tot deze heffingen staan hieronder. We hebben geen informatie over de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting in 2018. Wij hebben geen document met een overzicht van het aantal ingediende en gegrond verklaarde bezwaarschriften en beroep- en hoger beroepschriften tegen de opgelegde aanslagen. Omdat deze gegevens wel gedeeltelijk bij ons beschikbaar zijn hebben we hieronder een extra bijlage toegevoegd met een overzicht van de aantallen bezwaar-, beroep en hoger beroepschriften met betrekking tot de afvalstoffenheffing en rioolbelasting.