Collegeleden

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Samenstelling

Het Culemborgse college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.