Daphne Bijvoet

Wethouder, 3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Onderwijs

 • Werk en inkomen
 • Diversiteit en integratie
 • Groenbeleid
 • Duurzaamheid
 • Vastgoed
 • Cultureel erfgoed

Nevenfuncties die horen bij de functie van wethouder

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Avri

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland

 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland;
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Andere nevenfuncties

 • Clustermanager centrale eindexamens havo/ vwo Ministerie van OCW (Politiek verlof) - onbetaald

 • Bestuurslid Stichting Olijf - onbetaald