Evert Jan Kruijswijk Jansen

Gemeentesecretaris

Taken

  • Eerste adviseur van het college van B&W

  • Algemeen directeur ambtelijke organisatie