Mischa Peters

wethouder, 2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Sociaal domein
 • Volksgezondheid
 • Cultuur
 • Sport
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties die bij de functie van wethouder horen

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking Rivierenland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland
 • Plaatsvervangend lid van het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Andere nevenfuncties

 • Bestuurslid Rosanna Fonds - onbetaald
 • Manager Bedrijfsvoering Universiteit Utrecht (ontslag met terugkeergarantie) – onbetaald