Portefeuille

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Mobiliteit
 • Economie
 • Beheer openbare ruimte
 • Wijkgericht werken

Nevenfuncties die bij de functie van wethouder horen

 • Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking Rivierenland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland

Andere nevenfuncties 

 • Lid Raad van toezicht Alpe d’HuZes Stichting - onbetaald