Wijkteams leefbaarheid leggen samenwerking vast in convenant

25 april 2024
- nieuws

Culemborg is een groeiende stad. Een stad waar mensen graag wonen. De gemeente Culemborg vindt het daarom belangrijk blijvend te werken aan de kwaliteit van wonen en woonomgeving. Dit wordt actief bevorderd door de twee Culemborgse wijkteams oost en west. Deze week ondertekenden alle partijen uit dit team; Kleurrijk Wonen, Politie, Elk Welzijn en de gemeente een convenant om de jarenlange samenwerking ook formeel te bekrachtigen.

Hiermee wordt voor de komende vier jaar de inspanningsverplichting van iedere partij en op elk niveau vastgesteld. Wat dit betekent? Dat zowel op bestuurlijk, tactisch als uitvoerend niveau wordt ingezet op integrale samenwerking. Hoe versterken de partijen elkaar in hun rol om zo de wijkplannen van de komende jaren tot een succes te maken?

Het wijkteam is een boegbeeld, maar zeker niet het enige team dat de leefbaarheid in de Culemborgse wijken ondersteunt. Georganiseerde bewonersgroepen, ondernemers, scholen, zwerfafval brigades, beheerder van whatsappgroepen en andere betrokkenen leveren een belangrijke bijdrage om de leefbaarheid te versterken en of waar nodig te verbeteren. Net als het wijkteam, willen ook deze partijen dat de openbare ruimte zoveel mogelijk voorziet in de wensen en behoeften van bewoners zodat iedereen er plezierig verblijft en er ruimte is voor ontmoeting.  

Het wijkteam ondersteunt en faciliteert

Het convenant dat is ondertekend formaliseert de langdurige en vruchtbare samenwerking tussen deze partners. Het markeert een moment van reflectie op de successen van het verleden en biedt tegelijkertijd een stevige basis voor verdere samenwerking en groei in de toekomst.

Wethouder van Leefbaarheid en wonen, Monica Wichgers, uitte haar dankbaarheid voor de inzet en betrokkenheid van alle maatschappelijke partners en voor toewijding van de inwoners van Culemborg aan het bevorderen van leefbaarheid in hun wijken. "Samenwerking is de sleutel tot het creëren van leefbare en vitale buurten. Deze officiële bekrachtiging van onze samenwerking is een erkenning van de kracht van gemeenschap en partnerschap."