Nieuwsoverzicht

RSS-feed
 • Samenwerking met MilieuMonitor Culemborg voor zieke bomen

  Deze week start de gemeente met het kappen van tientallen zieke en dode bomen, ook in uw wijk. Professionele inspecteurs hebben de zieke en stervende bomen jarenlang gemonitord en constateren nu dat er takbreuk dreigt of het gevaar van omvallen.

  V.l.n.r.: Leny Nolten, Anneke Mol en Margriet Hunfeld van MilieuMonitor Culemborg bij het boomplakkaat met uitleg over de redenen van kap en de boom die ervoor terugkomt. Foto Martin Smaling
 • Jan van Riebeeckstraat krijgt woonbuurt voor starter

  Gisteren heeft de gemeenteraad het idee voor de woonbuurt voor starters aan de Jan van Riebeeckstraat vastgesteld. Het plan voorziet in betaalbare woningen voor jongeren en starters. Het is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Kleurrijk Wonen en CPO Wonium.

 • Controle op woon- en leefsituaties arbeidsmigranten

  De eerste integrale controle van dit jaar vond op 12 februari plaats op locaties waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn of vermoedens zijn van illegale huisvesting. Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen geconstateerd, zoals illegale bewoning en brandonveilige situaties.

 • Culemborg organiseert voor eerste keer Sportgala

  Bewegen draagt bij aan een gezond leven. Sporten is goed voor je lijf en voor je mentale gezondheid. En het heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. Genoeg redenen om sporten te stimuleren.

 • Vragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen 2024?

  Heeft u vragen over de inhoud van uw belastingaanslag? Kom dan langs bij het inloopmoment op 5 maart.

 • Veiligheid Culemborg 2023

  Veiligheid is de basis voor een fijne leefomgeving. Culemborg is een stad die groeit in het aantal inwoners. Om in de toekomst veiligheid te waarborgen, zetten we in op preventie en repressie. Om overzicht te houden in de ontwikkeling brengen we het aantal meldingen in beeld.

  Handhaving Culemborg
 • Veel belangstelling Concept Masterplan Stationsomgeving

  Op 27 januari vond in De Gelderlandfabriek een dag plaats waarop iedereen kon meedenken over het concept Masterplan voor de woningbouw in de stationsomgeving.

  Inwoners van Culemborg in gesprek over het Concept Masterplan Stationsomgeving
 • Gedicht Stadsdichter

  Tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsfeest droeg onze stadsdichter Marinda Pieron haar laatste gedicht als stadsdichter voor. Opnieuw wist ze mensen te raken door stil te staan bij de schoonheid van onze stad en alle mooie mensen die deze stad bewonen.

 • Ontwerp Omgevingsvisie

  Een gezonde en prettige leefomgeving, daar gaan wij in Culemborg voor. Gemeente Culemborg maakt – net als alle Nederlandse gemeenten – een toekomstplan tot en met 2040. Dat plan noemen we de Omgevingsvisie.