Wat is de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt over de leefomgeving; de Omgevingswet. De leefomgeving is de ruimte waarin we leven, wonen, werken, studeren en ontspannen. Het gaat dan bijvoorbeeld over water, lucht, bodem, wegen, natuur, energie, geluid en (nieuw)bouw. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland.

Eén wet

Tot 1 januari 2024 waren er veel losse wetten en regels over onze leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 zijn al die wetten en regels samengevoegd in één wet: de Omgevingswet. Die moet ervoor zorgen dat we plannen beter en sneller uitvoeren. 

Een andere verbetering is dat we naar de leefomgeving als geheel kijken. Dat betekent dat we bij het invullen van plannen ook kijken naar onderwerpen als energie, duurzaamheid en sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook willen we het meer samen doen. Door behalve de omgeving ook de belanghebbenden vroeg te betrekken bij een plan. Zo verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wilt u iets bouwen of verbouwen aan uw huis of uw tuin? Dan krijgt u met de Omgevingswet te maken. U bent dan ‘initiatiefnemer’ en moet  uitzoeken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

U kunt ook ‘belanghebbende’ zijn. Dan gaat er iets in uw leefomgeving veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven. Dat noemen we participatie.

Als u al een vergunning heeft om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door de invoering van de Omgevingswet.

Voordelen van de Omgevingswet

Inwoners, ondernemers en overheid gaan door de Omgevingswet anders met elkaar samenwerken. Er ligt een grotere verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. We proberen wenselijke initiatieven mogelijk te maken. Daarnaast worden belanghebbenden vaker en eerder betrokken waar het gaat over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Dat is in het begin wennen. Uiteindelijk gaat de besluitvorming door de Omgevingswet beter en kunnen we plannen sneller realiseren.