Participatie Omgevingswet

Als er iets in uw omgeving verandert, dan bent u ‘belanghebbende’. De Omgevingswet zorgt ervoor dat u meer betrokken wordt bij plannen in uw buurt. Dat noemen we participatie. Het kan gaan om plannen van bijvoorbeeld uw buren, ontwikkelaars, de gemeente, het waterschap, de provincie of het Rijk. Meepraten kon altijd al, maar de Omgevingswet stimuleert dat initiatiefnemers u actiever en het liefst zo vroeg mogelijk informeren of vragen om mee te denken.

Participatie volgens de Omgevingswet

Animatie

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Participatie: Hoe doe ik dat?

Wij hebben een Participatiegidsexterne-link-icoon gemaakt, waarin alle regels en uitgangspunten staan voor het betrekken van belanghebbenden bij initiatieven in Culemborg. Voor diegene die iets wil ontwikkelen hebben we een aantal hulpmiddelen gemaakt. 

Het 'formulier participatieplan veel participatieexterne-link-icoon' en 'formulier participatieplan weinig/ gemiddelde participatieexterne-link-icoon' geven aan hoe een initiatiefnemer belanghebbenden bij zijn of haar project moet betrekken en wat er in het participatieplan moet staan. 

Het ‘formulier participatieverslag weinig/ gemiddelde participatieexterne-link-icoon’ en 'formulier participatieverslag veel participatieexterne-link-icoon' zijn leidraden hoe de initiatiefnemer een verslag van het participatietraject kan opstellen. 

De gereedschapskistexterne-link-icoon geeft tenslotte een aantal voorbeelden van participatie.