Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
Vanaf 1 januari zijn alle wetten en regels over onze leefomgeving samengevoegd in één wet: de Omgevingswet.

Heb ik een vergunning nodig?

In het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Voor eenvoudige zaken kunt u de vergunning ook direct aanvragen. In het omgevingsloket kunt u verder:

  • zien of er een vergunning nodig is voor u (bouw)project en welke dat is;
  • zien of u een melding moet doen;
  • direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen;
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er gelden;
  • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden;
  • een overleg met de gemeente aanvragen;
  • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat was;
  • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan.

Aanvragen

De Omgevingsdienst Rivierenlandexterne-link-icoon (ODR) behandelt namens de gemeente Culemborg alle vergunningsaanvragen. U vraagt de vergunning daarom aan via het omgevingsloket van de ODRexterne-link-icoon. De ODR verzorgt ook het toezicht en de handhaving.

Het kan zijn dat de ODR met ons in gesprek gaat over de wenselijkheid van uw initiatief. We toetsen uw initiatief ook bij het omgevingsplan om te kijken of uw plan past bij de wensen en regels op de betreffende plek.

Afwijken van het omgevingsplan

Het kan zijn dat u iets wilt ondernemen dat niet binnen het omgevingsplan past. In dat geval kunt u met ons in gesprek gaan om te kijken of we uw initiatief toch mogelijk kan maken.

U kunt in dit geval het intakeformulierexterne-link-icoon invullen. We bespreken uw initiatief op de intaketafel. Binnen enkele weken ontvangt u een reactie. Als u verder mag met uw idee, doorlopen we samen een proces. In onderstaand document ziet dit proces.

Proces stedelijke ontwikkeling

Onderstaand pdf-document heeft betrekking op het Proces Stedelijke Ontwikkeling. Het traject van initiatief naar een woningbouwproject dat helemaal af is, bestaat in dit proces uit 6 stappen die u samen met ons doorloopt. Deze 6 stappen staan uitgewerkt in het document.

Kosten

Aan dit proces zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De leges die u moet betalen zijn afhankelijk van de werkzaamheden.