Uw stempas of kiezerspas

Uiterlijk 23 mei 2024 ontvangt u uw stempas. Met deze pas kunt u zelf stemmen of een volmacht geven aan een andere kiezer die voor u kan stemmen. U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met uw identiteitsbewijs.

Stempas en legitimatie

De stempas toont aan dat u mag stemmen. Om te stemmen moet u zich kunnen identificeren. Dat kan met een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Dus: vergeet niet uw stempas en legitimatiebewijs mee te nemen als u gaat stemmen.

Nieuwe stempas aanvragen

Heeft u uw stempas op 23 mei 2024 nog niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan.

  • Een aanvraag aan de balie in het stadskantoor kan tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur. Neem uw legitimatie mee.
  • Een online aanvraag kan tot uiterlijk vrijdag 31 mei 17.00 uur. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Vraag een stempas online aanexterne-link-icoon (met DigiD)

Verhuizing

Als u in verkiezingstijd bent verhuisd, kan het zijn dat u moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waar u officieel woonde op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024), bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Ontvangt u uw stempas in uw oude gemeente, maar wilt u stemmen in uw nieuwe gemeente, vraag dan een kiezerspas aan.

In een andere gemeente stemmen - kiezerspas aanvragen

Als u in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen.

  • Met een kiezerspas kunt u stemmen binnen heel Nederland.
  • Een kiezerspas vraagt u aan in uw woonplaats. 
  • Een kiezerspas aanvragen kan zodra u uw stempas heeft ontvangen.
  • Een aanvraag aan de balie in het stadskantoor kan tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur. Neem uw legitimatie mee.
  • Een online aanvraag kan tot uiterlijk vrijdag 31 mei 17.00 uur. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Vraag een kiezerspas online aanexterne-link-icoon (met DigiD)