Verkiezingen

Elke 4 jaar kiezen Culemborgers van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad. Dat gebeurde in 2022 op 14, 15 én 16 maart. 
De gemeenteraad beslist over heel veel plannen en regels. En controleert of de burgemeester en wethouders (het college van B&W) hun werk goed doen.