Iemand machtigen

Kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk 23 mei 2024 een stempas op hun huisadres. Met een stempas kunt u zelf kiezen bij welk stembureau in Culemborg u stemt. U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen, met een volmacht.

Kunt u zelf niet stemmen?

Dan mag u een andere kiezer toestemming geven dit voor u te doen. De ander heeft dan een volmacht. Hiervoor geldt:

 • De gemachtigde is zelf ook kiesgerechtigd.
 • De gemachtigde woont in dezelfde gemeente als u.
 • De gemachtigde mag in totaal 3 stemmen uitbrengen: 1 keer voor zichzelf en maximaal 2 voor anderen.
 • De gemachtigde brengt een volmacht tegelijk met de eigen stem uit.
 • U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Machtigen via uw stempas

U kunt met uw stempas iemand voor u laten stemmen. Dit heet een 'onderhandse machtiging'. Uw stempas ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen:

 • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in.
 • U (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekenen de stempas.
 • Geef degene die u machtigt uw stempas en een (kopie of foto) van uw geldige identiteitsbewijs mee. Dit mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 23 mei 2019 of daarna). Lees de informatie onder Veilige kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
 • Nu kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen.

Veilige kopie van uw identiteitsbewijs meegeven

Met de app KopieID van de Rijksoverheidexterne-link-icoon maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

 • Maak uw BSN en foto onleesbaar. Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan ook staan in een (machine leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.
 • Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.
 • Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

Machtigen via schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. U stuurt de aanvraag naar uw gemeente.

 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier van de Rijksoverheid.
 • Aanvragen kan aan de balie in van het stadskantoor in Culemborg. Of u kunt het onderstaande formulier downloaden en opsturen via verkiezingen@culemborg.nl.
 • Het ingevulde formulier moet uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 ontvangen zijn door de gemeente.
 • De gemeente stuurt het volmachtbewijs naar de gemachtigde.
 • Met het volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.
 • De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs meer te laten zien in het stembureau.

formulier schriftelijke volmacht - Rijksoverheidexterne-link-icoon

Online volmacht regelen

Iemand anders machtigen kan ook online.

 • Gebruik hiervoor het formulier via onderstaande knop.
 • U en degene die u machtigt hebben allebei DigiD nodig. Dat geldt als de ondertekening.
 • De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs meer te laten zien in het stembureau.
 • Online volmacht regelen kan van 23 mei tot en met 31 mei 2024

Regel online een volmachtexterne-link-icoon