Stembureaus

Dit jaar zijn er weer verkiezingen. Op 20 maart 2019 voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Op 23 mei 2019 voor het Europees Parlement.

Aanmelden voor een stembureau

Als u wilt helpen op een stembureau kunt u zich aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Lees wel eerst de informatie hieronder.

Via het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven voor een stembureau, een shift en een functie. Wij houden bij de indeling zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Misschien nemen wij contact met u op om andere mogelijkheden te bespreken. Reageer snel. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Integriteitsverklaring

(Kandidaat-)raadsleden, steunfractieleden en andere functionarissen van politieke partijen mogen zich niet aanmelden. Dat is om belangenverstrengeling te voorkomen. Met uw aanmelding geeft u aan dat u geen betrokkenheid heeft bij een politieke partij.

Twee shifts en een telploeg

Net als bij voorgaande verkiezingen werken we weer met twee shifts en een telploeg:

  • Shift 1 : van 07.00 tot 15.30 uur
  • Shift 2 : van 15.30 uur tot het einde tellen van de stemmen
  • Telploeg: om 21.00 uur wordt de tweede shift aangevuld met tellers die tot het einde blijven.

Welke functies zijn er op het stembureau?

Op het stembureau zijn vier functies. Voorzitter, stembureaulid en teller. U ontvangt een uitnodiging voor een verplichte training.

Training voor stembureauleden

Als u lid of voorzitter wordt, moet u een training volgen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. De training duurt maximaal 2 uur.

Vergoeding

Als particulier ontvangt u een vergoeding voor uw bijdrage aan de verkiezingen. U ontvangt ook een onkostenvergoeding voor maaltijden. Eventuele reiskosten worden niet apart vergoed.

Documentatie