Centraal stemmen tellen

De gemeente Culemborg houdt een centrale telling voor de uitgebrachte stemmen van de Europese Parlementsverkiezingen van donderdag 6 juni 2024. Dit is openbaar.

Dit betekent het volgende:

  • De stembureaus tellen op donderdagavond 6 juni 2024 na 21.00 uur de stemmen alleen op lijst of partijniveau. Daarna worden alle stembescheiden verpakt, verzegeld en overgedragen aan de burgemeester.
  • Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) telt op vrijdag 7 juni vanaf 9.00 uur op één plek de stemmen per lijst/partij én per kandidaat. Dit noemen we ‘centraal tellen’.

De centrale telling van het GSB is in het stadhuis aan de Oude Vismarkt 4 en duurt waarschijnlijk de hele dag. Het is openbaar, dus u mag komen kijken.

Voor het tellen van de stemmen geldt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV). Hierdoor is er meer tijd om de definitieve verkiezingsuitslag vast te stellen. De NPVV geldt vanaf nu voor alle verkiezingen.

De Kieswet biedt de mogelijkheid om het tellen van de stemmen centraal uit te voeren.