Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Culemborg is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Die bepalen dat voor een levering, dienst of werk boven een bepaald bedrag een aanbesteding uitgeschreven moet worden.

Aanbestedingsdrempels

Op dit moment zijn de Europese aanbestedingsdrempels:

Leveringen en diensten€ 215.000,00
Werken€ 5.382.000,00
Sociale en andere Specifieke diensten€ 750.000,00

Opdrachten met een geschatte waarde boven deze drempels besteedt de gemeente in principe Europees aan. De bedragen zijn zonder btw.

Aanbesteden van kleinere opdrachten

Verreweg de meeste opdrachten van de gemeente hebben geen Europese aanbesteding nodig. Ook hiervoor gelden wetten en regels. Daarnaast passen we ons eigen inkoopbeleid toe. Belangrijk hierbij is dat de kans voor lokale ondernemers groter is om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Daarnaast is aandacht voor bestuurlijke doelen als duurzaamheid en social return.

Tenderned

We kondigen Europese en nationale aanbestedingen aan op TenderNedexterne-link-icoon. Houd TenderNed dus in de gaten om te zien of er interessante opdrachten zijn.

Na aanmelding biedt TenderNed de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van interessante opdrachten. Dit geldt niet alleen voor opdrachten van gemeente Culemborg maar voor opdrachten van alle aanbestedende diensten in heel Nederland.

Algemene Voorwaarden

Uitgangspunt is dat de gemeente op alle opdrachten haar eigen algemene inkoopvoorwaarden toepast. Wij houden ons aan de VNG-inkoopvoorwaardenexterne-link-icoon. Bij werken of in hele speciale gevallen worden bijzondere voorwaarden zoals de ARBIT, GIBIT, UAV of de UAV-gc gebruikt.

Facturen

Om facturen op tijd te verwerken, zijn er voorwaarden aan de facturen gesteld. Deze voorwaarden staan op de pagina Factuurvoorwaarden.

Regionale samenwerking

In de praktijk besteden we opdrachten regelmatig tegelijk aan met andere gemeenten in de regio. Team Inkoop van de Regio Rivierenland ondersteunt hierbij.

Klachtenmeldpunt aanbesteden

De gemeente Culemborg heeft een ‘Klachtenmeldpunt aanbesteden’. Tijdens een inkoop- of aanbestedingsprocedure tussen gemeente en ondernemers kan ontevredenheid ontstaan over de manier van handelen in de procedure. Dit kan leiden tot een klacht. De gemeente behandelt een klacht zorgvuldig, volgens titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Daar is het klachtenmeldpunt voor.

De klacht behandelen we volgens de standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedenexterne-link-icoon, van de Rijksoverheid. Heeft u als ondernemer een klacht over een specifiek proces voor inkoop of aanbesteding? Mail deze dan naar inkoop@culemborg.nl.