Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Culemborg is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Die bepalen dat voor een levering, dienst of werk boven een bepaald bedrag een aanbesteding uitgeschreven moet worden.

Aanbestedingsdrempels

Op dit moment zijn de Europese aanbestedingsdrempels:

  • Leveringen en diensten € 215.000,00
  • Werken       € 5.382.000,00
  • Sociale en andere Specifieke diensten (Bijlage XIV bij Europese Richtlijn 2014/24): € 750.000,00

Opdrachten met een geschatte waarde boven deze drempels besteedt de gemeente in principe Europees aan. De bedragen zijn zonder btw.

Aanbesteden van kleinere opdrachten

Verreweg de meeste opdrachten van de gemeente hebben geen Europese aanbesteding nodig. Ook hiervoor gelden wetten en regels. Daarnaast past de gemeente op haar inkopen het eigen inkoopbeleid toe (download onderaan deze pagina). Belangrijk hierbij is dat de kans voor lokale ondernemers groter is om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Daarnaast is aandacht voor bestuurlijke doelen als duurzaamheid en social return.

Tenderned

De gemeente Culemborg kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen aan op www.tenderned.nl. Houd TenderNed dus in de gaten om te zien of er interessante opdrachten zijn.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Na aanmelding biedt TenderNed de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van interessante opdrachten. Dit geldt niet alleen voor opdrachten van gemeente Culemborg maar voor opdrachten van alle aanbestedende diensten in heel Nederland. Bekijk meer informatie over deze service.

Algemene Voorwaarden gemeente Culemborg

Uitgangspunt is dat de gemeente op alle opdrachten haar eigen algemene inkoopvoorwaarden toepast. Gemeente Culemborg houdt zich aan de VNG-inkoopvoorwaarden. Bij werken of in hele speciale gevallen worden bijzondere voorwaarden zoals de ARBIT, GIBIT, UAV of de UAV-gc gebruikt.

Regionale samenwerking

In de praktijk worden opdrachten voor gemeente Culemborg regelmatig tegelijk aanbesteed met die van andere gemeenten in de regio. Team Inkoop van de Regio Rivierenland ondersteunt hierbij.

Downloads