Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Culemborg is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels besteedt de gemeente Culemborg conform de regels Europees aan.

Op dit moment zijn de Europese aanbestedingsdrempels:

  • Leveringen   €  221.000,00
  • Diensten       €  221.000,00
  • Werken       € 5.548.000,00

Aanbesteden van kleinere opdrachten

Ook voor opdrachten met een waarde onder de Europese drempels gelden aanbestedingsregels. Deze worden daarnaast aanbesteed volgens een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid (download onderaan deze pagina). Belangrijk onderdeel van dit beleid is het bevorderen van de kansen voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten, daarnaast is aandacht voor bestuurlijke doelen als duurzaamheid en social return. Ook geeft het inkoopbeleid weer welke procedure de gemeente in beginsel volgt bij een bepaalde opdracht.

Tenderned

De gemeente Culemborg kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen voor diensten, leveringen en werken aan op www.tenderned.nl. Heeft u interesse om voor de gemeente Culemborg opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan Tenderned in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn. Bekijk de gepubliceerde aanbestedingen waarin de zoekterm ‘Culemborg’ terugkomt.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra u zich heeft geregistreerd op TenderNed biedt het systeem u de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van mogelijk interessante opdrachten door middel van een 'attenderingsservice'. Dit geldt niet alleen voor opdrachten van gemeente Culemborg maar voor opdrachten van alle aanbestedende diensten in heel Nederland. Bekijk meer informatie over deze service.

Algemene Voorwaarden gemeente Culemborg

De algemene inkoopvoorwaarden voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening. Culemborg hanteert de VNG inkoopvoorwaarden (download onderaan deze pagina). Bij werken of in hele specifieke gevallen worden specifieke voorwaarden, zoals de ARBIT, UAV of de UAV-gc gebruikt.

Regionale samenwerking

In de praktijk worden opdrachten voor gemeente Culemborg regelmatig gelijktijdig aanbesteed met die van andere gemeenten in de regio als dit voordelen biedt. Team Inkoop van de Regio Rivierenland ondersteunt hierbij.

downloads