Inkoopbeleid

Ieder jaar geven we tientallen miljoenen euro’s uit. Bijvoorbeeld aan een nieuw schoolgebouw, het kopen van dienstauto’s (leveringen) of de aanleg van een nieuw wegdek (werk). Maar ook aan diensten, zoals onderzoek en zorg in het sociaal domein.

Wij zijn er verantwoordelijk voor om belastinggeld zo goed mogelijk in te zetten voor onze inwoners. Dat inkopen doen we volgens wet- en regelgeving, beleid en interne voorschriften.

Bij alles wat we inkopen moeten we ons aan het afgesproken beleid houden. En bij iedere inkoop moeten we keuzes maken. Het inkoopbeleid laat ons nadenken over die keuzes. Het beleid is belangrijk voor iedereen die iets inkoopt. En bedrijven en personen die werk voor ons doen, weten daarmee wat ze van ons mogen verwachten.

Inkoopbeleid 2024 - 2027

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid staat hoe wij inkopen. En wat onze inkoopambities voor de komende jaren zijn. Het beleid is vooral praktisch. Hoe kopen de gemeentelijke organisaties in, hoe gaan aanbestedingen en waar moeten we rekening mee houden.

Gezamenlijk inkoopbeleid

Het inkoopbeleid is een samenwerking van Culemborg, Tiel, West-Betuwe en de bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB).

Dat doet recht aan de huidige én toekomstige samenwerking. Hiermee voorkomen we dat lokale en regionale ondernemers hun weg moeten zoeken in verschillende lokale regelingen. Vooral voor het mkb is dit een voordeel.