Factuurvoorwaarden Gemeente Culemborg

Om uw factuur correct en binnen de wettelijke betaaltermijn af te handelen, gelden onderstaande wettelijke factuureisen en factuurvoorwaarden. Het vermelden van het juiste routenummer op de factuur is noodzakelijk.

Sneller betaald worden

Heeft u als leverancier goederen of diensten aan ons geleverd? Hier leest u hoe wij uw factuur soepel en vlot kunnen afhandelen. Vooral het vermelden van een routenummer óf verplichtingennummer is essentieel.

 • Als uw factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur.
 • Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunnen we niet betalen. U krijgt dan het verzoek een nieuwe factuur te sturen. Pas de factuur aan en stuur deze opnieuw in.

Onze gegevens op uw factuur

Gemeente Culemborg
t.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Wettelijke Factuureisen & Factuurvoorwaarden die wij hanteren

 • Gegevens van uw organisatie: Volledige naam en adres, E-mailadres, IBAN, KvK-nummer en BTW-identificatienummer
 • Contactpersoon + afdeling gemeente Culemborg
 • Factuurdatum
 • Factuurnummer
 • Vermeld één van de volgende kenmerken (deze ontvangt u van uw opdrachtgever): 
  • Routenummer OF
  • Verplichtingennummer (wanneer deze expliciet is meegegeven)
 • Omschrijving van geleverde dienst / product.
 • Bewijs van prestatielevering (bijv. pakbon/ urenbrief/ materiaalstaat)
 • Te betalen bedrag: Bedrag ex. BTW
 • BTW tarief (vrijgesteld / 9% / 21%)
 • BTW bedrag
 • Het apart vermelden van verrekenbare en niet-verrekenbare BTW draagt bij aan een tijdige betaling
 • Betalingstermijn

Creditfactuur

Bij een creditfactuur vermeldt u het factuurnummer en het routenummer van de corresponderende factuur.

E-facturatie

BWB biedt u de mogelijkheid aan om een e-factuur te sturen. Meer informatie vindt u op de website van onze bedrijfsvoeringsorganisatie: www.bvowb.nl/facturenexterne-link-icoon.

Voor een e-factuur heeft u de volgende gegevens van ons nodig:

Gemeente Culemborg

 • OIN (organisatie identificatienummer): 00000001001486809000
 • KvK: 30278756

Contact

De financiële administratie van de gemeente Culemborg wordt verzorgd door Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Crediteurenadministratie: