Hulp bij schulden

Heeft u schulden en kunt u deze niet meer betalen? Weet u niet meer hoe u dit zelf kunt oplossen? Vraag dan de medewerkers van het team Schuldhulpverlening om advies.

Schuldhulpverlening

Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen die een betalingsachterstand hebben hulp zoeken. Kleine achterstanden kunnen zo grotere schulden worden en om hulp vragen wordt steeds moeilijker. Schuldhulpverlening kan helpen erger te voorkomen. Met schuldhulpverlening zoeken wij samen met u naar een oplossing voor uw schulden. De medewerkers schuldhulpverlening brengen samen met u uw situatie in kaart. Zij onderzoeken eerst de mogelijkheden om uw financiële situatie te verbeteren. Zij helpen u om te zorgen dat uw situatie stabiel wordt. Dat betekent dat u iedere maand uw vaste lasten kunt betalen. En dat er geen nieuwe schulden meer bij komen. Als dit geregeld is, bekijken zij samen hoe u uw schulden het beste kunt oplossen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan begint u met het minnelijk schuldentraject. Uw schuldhulpverlener probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers. Dit zijn alle personen en organisaties bij wie u schuld heeft.

Tijdens het minnelijk traject kunt u 3 soorten hulp krijgen van de gemeente:

•    schuldbemiddeling
•    dwangakkoord
•    saneringskrediet

Schuldbemiddeling  

Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betaalafspraken te maken.

Uw schuldhulpverlener:
•    maakt een plan om uw schulden op te lossen
•    maakt schriftelijke afspraken met u
•    betaalt in het begin uw vaste kosten
•    geeft u weekgeld voor uw dagelijkse uitgaven

Schuldhulp van de gemeente duurt 1,5 jaar. In die tijd betaalt u zoveel mogelijk schulden af. De schulden die u overhoudt, hoeft u vaak niet meer te betalen. Dit spreekt u van tevoren af met uw schuldeisers.

Dwangakkoord 

Willen uw schuldeisers niet meewerken aan betaalafspraken? Dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Bijvoorbeeld als een schuldeiser geen goede reden heeft om uw betaalvoorstel te weigeren. De rechter dwingt de schuldeisers dan om mee te werken. Uw schuldhulpverlener helpt u bij de aanvraag.

Saneringskrediet van gemeente

U kunt ook een lening krijgen van de gemeente. Dit heet een saneringskrediet. De gemeentelijke kredietbank betaalt de schuldeisers af. Zo voorkomt u problemen zoals het kwijtraken van uw huurhuis. U moet de lening binnen 1,5 jaar terugbetalen aan de gemeente.

Wettelijk schuldentraject

Lukt het minnelijk traject niet? Werken uw schuldeisers bijvoorbeeld niet mee? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot het wettelijk traject. Dit heet de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp). De gemeente kan u hierbij helpen.

Aanvragen

Wilt u schuldhulpverlening aanvragen, of twijfelt u of dit voor u een goede oplossing is? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op:

Het kan ook gebeuren dat het Team Vroeg Eropafexterne-link-icoon u schuldhulp aanbiedt, zonder dat u zich heeft aangemeld. Dit kan gebeuren als u achterloopt met het betalen van bepaalde vaste lasten. Zoals uw huur, hypotheek, zorgverzekering, gas, water, licht en de gemeentebelasting. In Team Vroeg Eropaf werken schuldhulpverleners van de gemeente samen met Sociaal Team Culemborgexterne-link-icoon.

Perspectieftraject Jongvolwassenen

Voor Jongvolwassenen is er het Perspectieftraject Jongvolwassenenexterne-link-icoon. In deze pilot krijgen jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar hulp bij het oplossen van de schulden met een saneringskrediet én begeleiding van een jongerencoach om te (blijven) werken aan hun toekomstperspectief.

Bel mij

Wilt u dat wij u terugbellen? Vul dan het contactformulierexterne-link-icoon in.