Perspectieftraject Jongvolwassenen

In deze pilot krijgen jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar hulp bij het oplossen van de schulden én hulp om goed te (blijven) werken aan hun toekomstperspectief.

De Pilot Perspectieftraject jongvolwassenen biedt jongeren tussen de 18 en 27 jaar hulp bij het oplossen van de schulden in de vorm van een financieel gunstig saneringskrediet én intensieve begeleiding van een jongerencoach om te (blijven) werken aan een toekomstperspectief.

Ook op jonge leeftijd hebben jongeren al financiële verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de verplichte zorgverzekering. Veel jongeren hebben echter regelmatig onvoldoende geld om hun schulden af te lossen. Omdat ze nog een (voltijd) opleiding volgen of om andere redenen niet of weinig kunnen bijverdienen. Schulden leiden vaak al snel tot problemen op allerlei gebieden. Omdat jongeren weinig financiële armslag hebben kan reguliere schuldhulpverlening deze groep vaak niet goed helpen.

De Pilot perspectieftraject jongvolwassenen biedt passende hulp van zowel een jongerencoach als een schuldhulpverlener. Met zijn drieën maken zij een plan van aanpak dat ook door alle drie de partijen wordt ondertekend. De schuldhulpverlener zorgt voor het aanpakken van de problematische schulden (schulden die iemand niet binnen drie jaar zelf kan aflossen) met een saneringskrediet. Zo wordt via de Kredietbank een deel van de schuld afgekocht, een kleinere schuld aan de gemeente blijft over. Deze kleinere schuld moet in anderhalf jaar worden afbetaald, door te werken of een andere stap te nemen binnen het toekomstperspectief van de jongere. De jongerencoach ondersteunt en begeleidt dit proces. Overigens kunnen jongeren ook bij de jongerencoach terecht voor hulp bij kleinere geldzorgen, zoals het treffen van een betalingsregeling. 

Aanvragen

Jongvolwassenen met grote en kleinere geldzorgen kunnen zich melden bij Francis Nijhof, jongerenwerker bij ElkWelzijn: