College presenteert sluitende kadernota in financieel onzekere tijden

30 mei 2024
- nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de Kadernota 2025-2028 naar de gemeenteraad gestuurd. Het college presenteert in de kadernota de opmaat naar een sluitende begroting voor 2025. In financieel zeer onzekere tijden met veel minder inkomsten vanuit de rijksoverheid, fors stijgende kosten op het gebied van zorg en Wmo en grote noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om duidelijke keuzes te maken in onze ambities, uitgaven te verminderen of uit te stellen en een bezuinigingspakket door te voeren.

Minder inkomsten, meer kosten 

Komende jaren krijgen gemeenten veel minder geld van de Rijksoverheid. Dat gaat al eerder gebeuren dan gepland. Gemeenten moeten wel hun inkomsten en uitgaven in balans houden. Sommige gemeenten kunnen het tekort opvangen, anderen niet. Culemborg gaat scholen renoveren. Ook moeten er nieuwe woningen komen om in de woningnood te voorzien. Er is dus veel geld nodig, juist in een tijd dat de gemeente minder ontvangt. Daarom kunnen andere taken niet of minder worden uitgevoerd. 

Zorgvuldige afweging

Afgelopen tijd heeft de gemeente alle mogelijkheden op een rijtje gezet om toe te werken naar een sluitende begroting. Er is goed gekeken of taken anders kunnen worden gedaan, of zelfs niet. We noemen dat ombuigen, want het gaat niet alleen om bezuinigen. Alle maatregelen zijn uitgewerkt met de financiële en maatschappelijke gevolgen. Hieruit heeft het college een weloverwogen keuze gemaakt. Wethouder Mischa Peters: “Het waren geen makkelijke keuzes, want alles is waardevol voor de stad en haar inwoners. Bij elke keuze is gekeken of Culemborg nog wel de levendige, zorgzame, veilige en toekomstbestendige vrijstad blijft die onze stad uniek maakt. De ombuigingen mogen zo min mogelijk gevolgen hebben voor kinderen en jongeren. En de maatregelen moeten de kwetsbare inwoners zo min mogelijk raken. Ik ben opgelucht dat dit gelukt is.”  

Ambities bijstellen, bezuinigen, ozb omhoog als het niet anders kan

De grootste bezuiniging die mogelijk is, zit in de voornemens en ambities. Het gaat om plannen die dit college had geformuleerd en die nog niet zijn uitgevoerd. Kunnen deze later worden uitgevoerd, of in verschillende fases? Of voorlopig worden uitgesteld totdat er weer meer geld beschikbaar is? De gemeente kijkt ook naar besparingen in de eigen organisatie. En naar eigen vastgoed: is het wel nodig om deze gebouwen in eigen beheer – en met eigen kosten – te hebben? Andere ombuigingen gaan over het stoppen of verminderen van subsidies of activiteiten. Ook kijkt de gemeente of de inkomsten omhoog kunnen. Zo kunnen onze parkeertarieven gelijk worden gemaakt aan die in de regio.

Het sluitstuk van de kadernota is de ozb. Als alle maatregelen niet voldoende zijn om de noodzakelijke kosten te kunnen betalen, dan moeten we de ozb verhogen. Want het college vindt het niet reëel en ook niet verantwoord om nu snel nog meer om te buigen omdat het Rijk ons al volgend jaar minder inkomsten geeft. Het gaat om een ozb-verhoging van enkele procenten boven op de inflatie. De verhoging van de ozb wordt alleen maar doorgevoerd als het echt nodig is.

Raad aan zet

Met deze kadernota ligt er een evenwichtig pakket aan maatregelen op tafel. Het is een voorstel om Culemborg weer een langdurig financieel gezonde gemeente te maken. De raad heeft de mogelijkheid om keuzes ter discussie te stellen. Maar alleen als de raad een alternatief voorstel doet, want dat ombuigingen nodig zijn, staat vast. Het voorstel is definitief als de gemeenteraad hierover besloten heeft. Dat is op 4 juli 2024.

Meer informatie het proces van ombuigen staat op Culemborg.nl/ombuigingenexterne-link-icoon