Begroting

In deze begroting vindt u de plannen van de gemeente voor de komende jaren. We hebben veel te doen. We staan voor grote opgaven. Een belangrijk uitgangspunt voor de begroting is daarom “Oog voor de Culemborger”. We zien om naar inwoners die het moeilijk hebben in deze tijden. En we willen aan de slag met dingen die u echt terugziet in de stad. In dit overzicht staan concrete voorbeelden van waar we in 2023 mee aan de slag gaan. En u ziet welke inkomsten en uitgaven we als gemeente hebben. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties werken we de komende jaren graag aan deze plannen.

Prioriteiten

1. Bestuur en ondersteuning

We voeren onze nieuwe participatievisie uit om inwoners nog meer te betrekken bij ontwikkelingen in de stad. We gaan bijvoorbeeld verder met het digitale participatieplatform ‘Platform Culemborg’ en onderzoeken nieuwe mogelijkheden om mee te denken met de gemeente.

Uitgaven: €14.270.912

2. Veiligheid

We werken aan veilige wijken en gaan door met de wijkaanpak die we hiervoor ontwikkeld hebben. We bieden jongeren perspectief, pakken problemen aan waar dat nodig is en voeren diverse acties uit om ondermijning in onze stad tegen te gaan.

Uitgaven: €3.449.638

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

We beginnen met de aanleg van een fietsstraat.

Uitgaven: €4.502.311

4. Economie

We maken samen met ondernemers een plan om bedrijventerrein Pavijen klaar te maken voor de toekomst. We sluiten daarmee aan op de ontwikkelingen in de stationsomgeving.

Uitgaven: €6.849.791

5. Onderwijs

We maken een start met het verduurzamen van schoolgebouwen en het vergroenen van schoolpleinen en maken afspraken met schoolbesturen over hoe we dit de komende jaren
gaan doen.

Uitgaven: €4.109.075

6. Sport, cultuur en recreatie

We zorgen dat sport en cultuur toegankelijk is voor iedereen. Daarom sluiten we aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Uitgaven: €5.420.034

7. Sociaal domein en gezondheid

We gaan armoede en schulden tegen en zorgen dat we financiële problemen vroeg in beeld hebben om mensen op tijd te helpen.

Uitgaven: €39.322.905

8. Duurzaamheid

We zetten stappen in het verder verduurzamen van onze stad. We maken een agenda waarin inwoners en ondernemers kunnen zien wanneer we welke stap zetten. wat zij daarin kunnen doen of wanneer ze mee kunnen denken.

Uitgaven: €5.729.779

9. Wonen, stedelijke vernieuwing
en ruimte

We gaan volop verder met de ontwikkeling van de stationsomgeving. In 2023 maken we een masterplan, waarin zichtbaar wordt hoe de stationsomgeving eruit gaat zien.

Uitgaven: €11.635.989

10. Financiën

We maken duidelijker wat we als gemeente doen en welke financiën hier bij horen. Dit doen we door onze begroting en andere financiële documenten toegankelijker en beter leesbaar te maken.

Uitgaven: €2.136.933

Totale uitgaven: €97.427.367

U kunt de raadsvergadering van donderdag 10 november 2022 en de bijbehorende stukken online bekijken via het raadsinformatiesysteem.

Een volledig overzicht van de uitgaven, inkomsten en prioriteiten vindt u in dit document:

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg