Proclaimer

De gemeente Culemborg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze toegankelijk, actueel en juist te houden.

Proclaimer

De website www.culemborg.nl is de toegangspoort naar alle informatie van en over de gemeente Culemborg, het gemeentelijke beleid en de producten en diensten. Via deze website is het mogelijk om eenvoudig en snel de gewenste informatie te vinden. Daarvoor is er een duidelijk zoeksysteem en zijn er verschillende ingangen. Het inhoudelijk beheer van de site ligt bij de redactie. 

Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op deze website. Hierbij staat voorop dat de informatie actueel, correct en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt reageren via communicatie@culemborg.nl en 0345 - 477 700. Wij streven ernaar om alle e-mailberichten zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Culemborg geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente Culemborg gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Onderstaande verklaring heeft betrekking op: www.culemborg.nl

Voldoen aan de Webrichtlijnen

De website van de gemeente Culemborg voldoet nog niet aantoonbaar aan de Webrichtlijnen. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is. Deze verklaring is bijgewerkt op 20 september 2019.

Uitgangspunten

  • Werkprocessen: Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen.
  • Afspraken en contracten: In de architectuurprincipes van de gemeente Culemborg is toegankelijkheid een voorwaarde.
  • Kennis en vaardigheden: Medewerkers hebben goede kennis van de Webrichtlijnen. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers.
  • Software: Met de gebruikte software bieden de redacteuren toegankelijke content aan op HTML-pagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.

Specifieke verbetertrajecten

Voor bepaalde onderdelen zijn verbetertrajecten gepland:

  • De PDF documenten op de website worden onderzocht op toegankelijkheid.
  • Er is een verbetertraject gestart om het aantal PDF documenten nog verder te beperken.
  • Een aantal oude formulieren dat nu wordt gebruikt, voldoet niet aan de Webrichtlijnen. Deze worden nieuw ontwikkeld binnen de website.
  • Wij kunnen niet alle PDF documenten, waaronder bijvoorbeeld bouwtekeningen en plattegronden, toegankelijk maken.

Bevorderen toegankelijkheid

Om de Webrichtlijnen te bevorden hebben wij diverse maatregelen genomen: 

  • Interne controle vóór publicatie: De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke controle: De redactie voert periodieke controles uit op de content met behulp van een online monitor.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Mocht u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaren, laat het dan weten via communicatie@culemborg.nl of 0345 - 477 700.