Zelfbeheer openbare ruimte

Op verschillende plekken houden bewoners van een buurt samen het groen in hun straat bij. De bewoners maken samen een plan en leggen dit voor aan de gemeente. Samen kijken we wat voor planten er kunnen komen en hoe we deze onderhouden. Het groot onderhoud aan het groen, zoals bomen snoeien, blijft de gemeente doen. 

Het is belangrijk dat we weten waar bewoners het groen zelf beheren. Om twee redenen:

  • We checken of het  idee past op de aangegeven plek.
  • We adviseren bij de aanleg. En geven tips kan over de aanplant en onderhoud.