Groene buurtinitiatieven

Groene initiatieven zijn bedacht door de buurt en worden ook onderhouden door de buurt. Voorbeelden hiervan zijn het vergroenen van een stenen plein in de buurt of het aantrekkelijker maken van een “saaie” groenstrook in de straat. We zijn blij met deze initiatieven en helpen graag.

Wanneer is een initiatief een groen buurtinitiatief?

Het is een groen buurtinitiatief als:

 • het de buurt groener maakt. Denk aan: Stenen eruit, groen erin. Of een grasveld aantrekkelijker voor insecten en dieren door bloemen, planten en struiken toe te voegen;
 • meerdere buren meedoen, iedereen op de hoogte is en akkoord gaat met de plannen; 
 • Buurtbewoners zelf het onderhoud doen.

Uitvoering

Wie wat doet bij de aanleg van het initiatief stemmen we onderling af. Meestal zal dit deels door de bewoners zelf en deels door de gemeente worden opgepakt. De gemeente kan bijvoorbeeld ondersteunen in het verwijderen van bestrating en het aanvoeren en plaatsen van grond en bandjes. De buurt is zelf grotendeels verantwoordelijk voor het onderhoud. Groot groen, zoals bomen, onderhoudt de gemeente.

Spelregels

 • Vraag een groene buurtinitiatief aan bij de gemeente;
 • Vraag altijd bij alle buren na of zij akkoord gaan met het plan;
 • De grond is en blijft eigendom van de gemeente. We leggen de afspraken vast in een verslag;
 • De gemeente helpt met de aanleg van het buurtinitiatief;
 • Jullie zorgen zelf voor de aanplant en het onderhoud van jullie initiatief;
 • Als de gemeente of nutsbedrijven werkzaamheden moeten verrichten aan kabels en leidingen,  kan het zijn dat er beschadigingen optreden; 
 • De gemeente kan de plek weer terugbrengen naar de oude staat in geval van overlast of verwaarlozing;
 • Als een buurtgenoot verhuist, breng dan de nieuwe bewoner op de hoogte van het initiatief.
 • Straatmeubilair, zoals lantaarnpalen, ondergrondse containers, en verkeersborden, moeten vrij zijn van opgaande beplanting;
 • Beplanting mag geen overlast of veiligheidsrisico’s veroorzaken voor voorbijgangers en buren;
 • Er moet op de stoep een vrije loopruimte overblijven van 90cm bij incidentiele versmallingen. Als het over een langere lengte gaat of er een lantaarnpaal of verkeersbord staat, moet er minimaal 1.20 overblijven;
 • Nutsvoorzieningen, zoals elektriciteitskastjes, moeten zichtbaar en bereikbaar blijven;
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

Aanvragen

Omdat een groen buurtinitiatief in de openbare ruimte ligt, moet u vooraf toestemming hebben. Als de gemeente akkoord gaat met het plan zullen we samen afstemmen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

U kunt uw buurtinitiatief indienen via info@culemborg.nl.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg