Groene buurtinitiatieven

Heeft u een briljant buurtinitiatief en heeft u met uw buurt geld ingezameld om te vergroenen? Onze experts lezen graag mee met uw plan. Ook als u tips en adviezen nodig heeft over uw keuze van beplanting, kunt u bij ons terecht. Laat ons uw buurtinitiatief altijd even weten, zodat we er zeker van zijn dat uw gekozen plek geen andere plannen "dwarsboomt". Ook is het voor onze buitendienst belangrijk om te weten dat deze groene plek door u zelf wordt onderhouden.

Wat is een groen buurtinitiatief?

Het is een groen buurtinitiatief als:

 • het de buurt groener maakt. Denk aan: Stenen eruit, groen erin. Of een grasveld aantrekkelijker voor insecten en dieren door bloemen, planten en struiken toe te voegen;
 • meerdere buren meedoen, iedereen op de hoogte is en akkoord gaat met de plannen; 
 • buurtbewoners zelf het onderhoud doen.

De buurt en de gemeente spreken samen af wie wat doet bij de aanleg van het initiatief. Meestal doen bewoners een deel zelf en pakt de gemeente ook een deel op. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het verwijderen van bestrating en het aanvoeren en plaatsen van grond en bandjes. De buurt is zelf grotendeels verantwoordelijk voor het onderhoud. Groot groen, zoals bomen, onderhoudt de gemeente. 

Voorwaarden

Houd rekening met de volgende voorwaarden:

 • Er moeten minimaal 3 buren mee willen helpen met de aanleg en onderhoud van het initiatief.
 • Alle andere buurtgenoten moeten het eens zijn met jullie plan.
 • De grond is en blijft eigendom van de gemeente. Dit leggen we vast in een overeenkomst.
 • De gemeente helpt met de aanleg.
 • U zorgt zelf voor de planten en het onderhoud van het initiatief.
 • Straatmeubilair zoals lantaarnpalen, ondergrondse containers, verkeersborden moet vrij blijven.
 • Beplanting mag geen overlast veroorzaken.
 • U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
 • Als de gemeente of nutsbedrijven werkzaamheden moeten verrichten aan kabels en leidingen dan kan het zijn dat er beschadigingen optreden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het herstel. 
 • De gemeente kan de plek weer terugbrengen naar de oude staat in geval van overlast of verwaarlozing.

Aanvragen

Omdat een groen buurtinitiatief in de openbare ruimte ligt, moet u vooraf toestemming hebben. De grond blijft eigendom van de gemeente. We stellen hiervoor een overeenkomst op waarin we ook afspreken wat we van elkaar verwachten en wie wat doet in het onderhoud. 

U kunt uw buurtinitiatief indienen via info@culemborg.nl.