Wie mag stemmen?

In Nederland zijn er verschillende verkiezingen en de kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk.

U mag bij deze Europese Parlementsverkiezingen stemmen als

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat
  • u 18 jaar of ouder bent
  • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid automatisch. U hoeft hier niets voor te doen.