Inwoners van Culemborg in gesprek over het Concept Masterplan Stationsomgeving

Veel belangstelling Concept Masterplan Stationsomgeving

29 januari 2024
- stationsomgeving

Op 27 januari vond in De Gelderlandfabriek een dag plaats waarop iedereen kon meedenken over het concept Masterplan voor de woningbouw in de stationsomgeving. In dit gebied werkt de gemeente Culemborg aan de toekomst van de stad door een groene woonwijk met een duurzame en levendige woon- en werkomgeving te maken. Het wordt een wijk waar Culemborgers een passende woning kunnen vinden en gezond en prettig kunnen leven en werken. Een modern station vormt het hart van de wijk. De onderdoorgang van het station zorgt voor een verbinding tussen oost en west Culemborg.

Op deze dag presenteerden we het Concept Masterplanexterne-link-icoon. In dit voorlopige plan vertalen we de ambities uit de structuurvisie en leggen we de hoofdstructuur van het gebied vast. We geven het gebied als het ware een gezicht. Hierbij kunt u denken aan hoe de wegen liggen, waar er water komt en waar de groengebieden en verbindingen komen. Niet alles ligt daarmee precies vast; het geeft richting en duidelijkheid voor de opzet en samenhang van het hele gebied.

Honderden inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden bezochten de dag en deelden hun mening, zorgen en ideeën. Deze informatie verwerken we zoveel mogelijk in het definitieve Masterplan. Dat plan leggen we in juni ter vaststelling voor aan de gemeenteraad en is de basis voor verdere uitwerking en planvorming.