Trouwlocaties

In Culemborg kunt u op elke locatie trouwen. De locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Waar moet u op letten?

In Culemborg kunt u in principe op elke gewenste locatie in het huwelijk treden. Dit moet u zelf regelen. Vraag dit minimaal 8 weken voor het huwelijk bij de gemeente aan. 

Voordat u een huwelijksdatum vastlegt bij de locatie, kijk eerst of de dag en tijd ook bij de gemeente beschikbaar isexterne-link-icoon.

Voorwaarden

De locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen op het moment van het huwelijk/partnerschap:

  • het pand voldoet aan de regels van openbare orde, veiligheid en is fatsoenlijk
  • het gaat om een locatie met een officieel adres; een zogenoemd BAG-adres
  • de eigenaar of beheerder van het pand heeft schriftelijk toestemming verleend voor het voltrekken van het huwelijk/partnerschap
  • de veiligheid van de (B)ABS en de overige aanwezigen is gewaarborgd
  • het huwelijk/partnerschap kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden
  • de openbaarheid en toegankelijkheid zijn gewaarborgd
  • er is een omgevingsvergunning voor brandveiligheidseisen, tenzij  dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Bedoelde vergunning  hoeft niet als het huwelijk/partnerschap wordt gesloten in een particulier woonhuis
  • de inrichting bestaat minimaal uit een tafel met genoeg verlichting, twee stoelen en een kleedruimte voor de (B)ABS

Locatie doorgeven

U geeft de locatie door als u de melding doet van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. Deze kunt u ingevuld uploaden tijdens de online melding.