Toename vogelgriep in Culemborg

14 mei 2024
- nieuws

Helaas is er weer een toename van gevallen van vogelgriep in Culemborg. We willen alle burgers vragen om alert te zijn en zieke vogels direct te melden bij de Dierenambulance.

Bij het vermoeden van een zieke vogel, graag overleggen met de Dierenambulance via 085-0441199. Het is belangrijk om de vogels niet op te pakken en contact te vermijden, aangezien vogelgriep overdraagbaar is op mensen. De Dierenambulance staat 24/7 paraat voor hulp en advies.