Subsidies

Elk jaar verlenen we verschillende subsidies. Klein en groot. Bijvoorbeeld aan een groep inwoners die in hun wijk meer contact willen krijgen, iemand die zijn woning wil verduurzamen, een vrijwilligersorganisatie die een activiteit in de stad wil organiseren of aan een organisatie die structureel iets voor Culemborgers betekent.

Regels

Als u een subsidie aanvraagt, is het handig voor u om te weten wat de regels zijn bij het verlenen van subsidies. Wij toetsen uw aanvraag aan deze regels. 

Subsidieverordening

We houden ons aan de regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. deze staan in de Algemene Subsidieverordening.

De doelen van de gemeente

Als u een subsidieaanvraag doet, vragen wij u om aan te geven aan welke beleidsdoelen uw activiteiten bijdragen. Dat nemen wij mee in de beoordeling van de aanvraag. U kunt daarbij terugvallen op een aantal documenten: 

  • In de begroting staan de maatschappelijke effecten die de gemeente wil behalen.
  • In de Kadernota kunt u lezen wat op hoofdlijnen de plannen zijn die aan de programmabegroting ten grondslag liggen.
  • Het bestuursakkoord.

Soorten subsidies

Incidentele subsidie

Dit is een subsidie voor een incidenteel project of activiteit. Dat betekent dat het project of activiteit geen standaardproject of standaardactiviteit is voor u/uw organisatie én dat het binnen een bepaalde tijd wordt uitgevoerd. Vaak gaat het om een eenmalig project met een looptijd niet langer dan 3 jaar.

Structurele subsidie

Dit is een subsidie voor activiteiten die van jaar tot jaar gebeuren of zich uitstrekken over meerdere jaren. De activiteiten hebben een terugkerend en structureel karakter. De deadlines voor het aanvragen van deze subsidie staan elk jaar vast.

Incidentele subsidie aanvragen voor activiteiten in 2023/2024

Alleen aanvragen die volledig en op tijd binnen zijn, nemen wij in behandeling. Afhankelijk van het gewenste subsidiebedrag leest u hieronder wanneer uw aanvraag binnen moet zijn.

Hoogte subsidie Uw aanvraag moet bij ons binnen zijn: 
tot € 5.000 13 weken voor de activiteit
van € 5.000 tot € 50.000 13 weken voor de activiteit
€ 50.000 en hoger 20 weken voor de activiteit

Structurele subsidie aanvragen voor activiteiten in 2024

Alleen aanvragen die volledig en op tijd binnen zijn, nemen wij in behandeling. Afhankelijk van het gewenste subsidiebedrag leest u hieronder wanneer uw aanvraag binnen moet zijn. Het is helaas niet meer mogelijk om een structurele subsidie aan te vragen voor activiteiten die nog in 2023 plaatsvinden.

Hoogte subsidie Uw aanvraag moet bij ons binnen zijn: 
tot € 5.000 vóór 1 juli 2023
van € 5.000 tot € 50.000 vóór 1 april 2023
€ 50.000 en hoger vóór 1 april 2023

Wat gebeurt er na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag op tijd en volledig binnen hebben gekregen, gaan wij voor u aan de slag. U ontvangt een bevestiging waarbij wij aangeven wanneer u uitsluitsel krijgt. Als de subsidie wordt verleend, ontvangt u van ons informatie over wat we van u verwachten.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg