Stationsomgeving Culemborg van boven

Subsidie maakt woningbouw in stationsomgeving haalbaar

15 december 2021
- stationsomgeving

De gemeente Culemborg ontvangt bijna € 10 miljoen subsidie. Ze krijgt € 7,9 mln,- subsidie uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Provincie Gelderland vult deze subsidie aan met nog eens € 1,9 mln,-. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van woningbouwprojecten die op zichzelf niet financieel haalbaar zijn en die voor minimaal de helft bestaan uit betaalbare woningen.

1900 woningen in de stationsomgeving

Met deze subsidie kan de gemeente de komende 10 jaar zo’n 1900 woningen realiseren in de stationsomgeving. Er lopen al een aantal projecten daarom kan er snel begonnen worden. Het project stationsomgeving is zonder deze subsidie niet financieel haalbaar.

Betaalbare woningen

Meer dan de helft van de woningen in dit project valt in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Het wordt een gemengde wijk, met een groter aandeel woningen voor één- en tweepersoons huishoudens. Dit is precies wat in Culemborg nodig is, blijkt uit recent onderzoek.

Wethouder Monica Wichgers: “Met deze subsidie onderstreept het Rijk het belang van onze woningbouwopgave. We zijn heel blij met deze Woningbouwimpuls, omdat het ons in staat stelt om in de stationsomgeving die woningen te bouwen waar veel vraag naar is in onze stad. Juist ook voor starters en kleinere huishoudens. De ontwikkeling van de stationsomgeving is een samenwerking van veel partijen en is tot stand gekomen in een nauw samenspel met de gemeenteraad. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en op deze mooie ontwikkeling voor onze stad.”

Visie Stationsomgeving

Voordat er woningen kunnen komen besluit de gemeenteraad over de visie op de stationsomgeving. Dat gebeurt in twee stappen: in februari ligt de visie 1.0 voor. Daarna gaan we met de inwoners en ondernemers uit de stad in gesprek. De input uit dat gesprek wordt verwerkt in de definitieve visie. Die kan in het najaar worden vastgesteld. Intussen bereidt de gemeente een bestemmingsplanwijziging voor.

Enkele bedrijven worden verplaatst

De Culemborgse bedrijven en hun werkgelegenheid zijn voor de stad erg belangrijk. De gemeente doet wat ze kan om bedrijven die door de woningbouw moeten verplaatsen voor de stad te behouden.

In de stationsomgeving werken we aan de toekomst van Culemborg. We maken een wijk met een duurzame en levendige woon- en werkomgeving waar de identiteit van de creatieve maakindustrie voelbaar is en blijft. Een wijk waar Culemborgers een passende woning kunnen vinden en gezond en prettig kunnen leven. Het hart van de wijk wordt gevormd door een moderne ov-hub. Met deze ontwikkeling versterken we de duurzame bereikbaarheid van onze stad en verbeteren we de verbinding met en tussen het Rivierenland en de Randstad.

Wethouder Monica Wichgers: “Het belang van deze ontwikkeling is voor onze stad enorm. Hiermee zetten we een grote stap om het stationsgebied te transformeren naar een fantastische plek om te wonen, te verblijven en te werken. Onze eigen inwoners krijgen voorrang om hier te kunnen gaan wonen.”