Spreidingswet en Culemborg

02 maart 2024
- nieuws

Sinds 1 februari is de Spreidingswet van kracht. Het doel van deze wet is de opvang van vluchtelingen beter te verdelen over alle gemeenten in Nederland. Iedere gemeente heeft vanaf nu de wettelijke taak om vluchtelingen op te vangen. Dat geldt dus ook voor Culemborg. Voor Culemborg is vluchtelingenopvang op zich niet nieuw. Zo had de stad van 2000 tot 2010 een asielzoekerscentrum in Parijsch. En sinds de zomer van 2022 een crisisnoodopvanglocatie voor vluchtelingen aan de Bellweg, waar nu Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

Om goed voorbereid te zijn op de gevolgen van de Spreidingswet voor Culemborg, verkent de gemeente de komende maanden op welke manier Culemborg invulling kan geven aan deze opgave. Dat is een proces van de gemeente, samen met de gemeenteraad, partners en andere gemeenten in de regio. De verkenningen worden uiteindelijk uitgewerkt in een voorstel, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.