Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid van de gemeente Culemborg. De RKC is een instrument van de gemeenteraad, maar is onafhankelijk. Dat betekent dat de RKC zelf beslist welke onderzoeken worden uitgevoerd.

Werkwijze

De Rekenkamercommissie werkt vanuit de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Het eerste onderzoek van deze commissie naar het Sociaal Domein is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast wil de commissie goed aansluiten op de raadsagenda, zodat de raad onderzoeksconclusies en aanbevelingen meeneemt in de besluitvorming. 

Om deze aansluiting te garanderen vervult de auditcommissie van de gemeenteraad de rol van klankbordgroep voor de Rekenkamercommissie. Ook voert de commissie met regelmaat gesprekken met de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris over actuele Culemborgse thema's.

Tenslotte doet de RKC zowel achteraf onderzoek, zoals quick scans, als vooraf onderzoek naar beleidsvoornemens, om de gemeenteraad zo goed mogelijk te ondersteunen.

Onderzoeken

Jaarlijks voert de Rekenkamercommissie één groot onderzoek en één of twee kleinere onderzoeken of quick scans uit.

Contact

Wilt u meer informatie of een verzoek voor een onderzoek indienen? Neemt u dan contact op met de Rekenkamercommissie.

  • Per post: Rekenkamercommissie Culemborg, postbus 136, 4100AC Culemborg

  • Per mail: rekenkamer@culemborg.nl

  • Per telefoon: 0345 477 700