Rapporten Rekenkamercommissie

Hier vindt u rapporten en onderzoeken die de Rekenkamercommissie heeft uitgebracht.

Grip op kosten in het sociaal domein van Culemborg

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de grip op de kosten van het sociaal domein binnen de gemeente Culemborg. Dit onderzoek vond plaats van november 2020 tot maart 2021. In dit rapport geeft de Rekenkamer de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.

DoeMee onderzoek naar meldingen in de Openbare Ruimte

De Rekenkamercommissie heeft in de uitvoering van dit onder naar Meldingen in de Openbare Ruimte meegedaan aan het DoeMee onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. DIt rapport bestaat uit vier delen:

  1. De bestuurlijke wederhoor op het rapport van 16 februari 2021;
  2. De aanbiedingsbrief van het onderzoek van de Rekenkamercommissie van 26 januari met daarin de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;
  3. De ´fact-sheet´ met de resultaten van het DoeMee onderzoek van de gemeente Culemborg;
  4. De ´side-letter´ met trends en ontwikkelingen ten aanzien van Meldingen in de Openbare Ruimte.

Doorwerking aanbevelingen

Wij geven met dit onderzoek antwoord op de vraag: “Zijn de in de periode 2013-2017 door de raad overgenomen aanbevelingen van de rekenkamercommissie uitgevoerd en hebben deze de controlerende en kaderstellende rol van de raad versterkt?” De algemene indruk van het onderzoek is dat de doorwerking van de onderzoeken redelijk groot is, maar ook dat de raad zijn kaderstellende en controlerende kan versterken als het instrument rekenkamer beter wordt benut.

P&O beleid

De Rekenkamercommissie geeft met dit onderzoek antwoord op de vraag: “Is het P&O-beleid van de gemeente Culemborg in de onderzoeksperiode 2014 - 2016 doelmatig en doeltreffend om de uitvoering van de gemeentelijke taken te garanderen?”. Conclusies zijn dat:

  • de rol van de raad en het college om het P&O–beleid goed uit te voeren opnieuw moeten worden geijkt.
  • de raad geen (strategisch) P&O-beleid vastgesteld heeft.
  • de informatie in de planning- en controldocumenten niet voldoende SMART is.