Participatiedag Stationsomgeving

29 augustus 2022
- stationsomgeving

Afgelopen zaterdag 27 augustus was er een Participatiedag Stationsomgeving in De Gelderlandfabriek. In het stationsgebied werkt gemeente Culemborg aan de toekomst van de stad door een wijk met een duurzame en levendige woon- en werkomgeving te maken. Hier worden creativiteit en vernieuwing zichtbaar en voelbaar. Een wijk waar Culemborgers een passende woning kunnen vinden en gezond en prettig kunnen leven en werken met een modern station als hart van de wijk.

Op de Participatiedag konden bezoekers in gesprek gaan over de plannen zoals die in de structuurvisie voor dit gebied zijn beschreven. Deze plannen waren op de dag onderverdeeld in de hoofdthema’s wonen, groen, verkeer en station. Naast het verkrijgen van informatie over de plannen, was het ook mogelijk om mee te denken en mee te doen. Ideeën en tips, maar ook zorgen en vragen werden gedeeld.

Ongeveer negentig betrokkenen bezochten de dag en wisselde waardevolle informatie met de gemeente uit. Deze informatie wordt zoveel mogelijk opgenomen in de structuurvisie die de gemeenteraad aan het eind van het jaar vaststelt. De structuurvisie is de basis voor verdere planvorming.

Meedenken

Ook na deze Participatiedag komen er nog verschillende mogelijkheden om mee te denken en informatie te krijgen. Een van die mogelijkheden is Platform Culemborg. Daar kunt u een enquête invullen.

Op de hoogte blijven

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de plannen en ontwikkelingen in het stationsgebied, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.