Parkeervergunning

Bewoners

Voor bewoners geldt dat de aanvrager is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het betreffende adres in de binnenstad. Het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd moet op het adres en op naam van de bewoner waarvoor de vergunning wordt aangevraagd zijn geregistreerd. Er worden maximaal twee parkeervergunningen per huishouden verleend.

U kunt een vergunning aanvragen bij het

e-loket

Of maak een afspraak bij de gemeente Culemborg, Ridderstraat 250,
4101 BK Culemborg.

Afspraak maken

Meenemen:

  • Kentekenbewijs of tenaamstelling
  • Rijbewijs
  • Aanvraagformulier bewonersvergunning
  • Indien van toepassing: lease-contract

Bedrijven

Bedrijven kunnen een vergunning aanvragen als een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend in het gereguleerde gebied indien aangetoond kan worden dat het voertuig direct noodzakelijk is bij de werkzaamheden. Ook moet er een motivatie brief bijgevoegd worden waarin duidelijk vermeld wordt waarom er een voertuig nodig is bij het bedrijf. Voor laden en/of lossen en voor woon/werkverkeer wordt geen vergunning afgegeven.

Vergunningen kunnen alleen worden aangevraagd bij de gemeente Culemborg, Ridderstraat 250,
4101 BK Culemborg.

Regels rondom vergunning

Hieronder staat een korte samenvatting van de criteria voor het verkrijgen van een parkeervergunning. Bij de toetsing zijn de regels gesteld in de gemeentelijke verordening voor vergunningparkeren maatgevend.

Mogelijkheid tot weigering vergunning
Een vergunningsaanvraag wordt afgewezen wanneer de aanvrager woont c.q. werkt in een gebouw of gebouwencomplex, waar voldoende parkeergelegenheid bij hoort volgens de gemeentelijke richtlijnen. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders ten gunste van de aanvrager afwijken van bovengenoemde.

Parkeervergunning bewoners
Bewoners van de vergunningsgebieden die in bezit zijn van een auto, of aan wie een auto voor langere termijn beschikbaar gesteld is, komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Met deze vergunning kan worden geparkeerd in de aangegeven straten. De kosten voor een bewonersvergunning bedragen € 51,65 per jaar. De vergunning wordt op kenteken afgegeven. De tweede bewonersvergunning wordt alleen toegekend als er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is en bedraagt € 72,95 per jaar.

Parkeervergunning bedrijven
Bedrijven gevestigd in de vergunningsgebieden kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Met deze vergunning kan worden geparkeerd in de aangegeven zones. Deze vindt u in het Overzicht Parkeerzones Culemborg. De kosten voor een jaarvergunning bedragen € 407,25 per zone per kalenderjaar. De vergunning wordt op naam afgegeven.

Maandvergunning
Er is voor bedrijven die incidenteel werkzaamheden verrichten waarvoor parkeren noodzakelijk is een mogelijkheid een maandvergunning aan te vragen. De kosten voor een maandvergunning bedragen € 37,55 per kalendermaand. Deze wordt op naam afgegeven en geldt niet voor het autoluwe gebied (Binnenstad).

Dagvergunning
In het stadskantoor zijn dagvergunningen beschikbaar. Deze vergunning bedraagt € 9,00 per dag voor buiten het autoluwe gebied. Voor binnen het autoluwe gebied zijn de kosten € 10,00 per dag. Ook zijn er voor bedrijven dagkaarten in het vergunninghoudergebied. Wel moet aantoonbaar zijn dat er met de auto gewerkt moet worden.

Kentekenwijziging
Een kenteken kan gewijzigd worden via het E-loket of aan de balie.
Bij een kentekenwijziging dient er een nieuwe vergunning aangevraagd te worden. De kosten hiervan bedragen € 10,00. Neem de volgende informatie mee:

a. kentekenbewijs nieuwe auto
b. legitimatiebewijs
c. mutatieformulier
d. Indien van toepassing een houdersverklaring van de leaseauto

Gereduceerd tarief voor bezoekers
Bewoners in het gebied betaald parkeren kunnen hun bezoekers laten parkeren tegen een gereduceerd tarief. Per adres kunnen maximaal 8 bezoekerskaarten per maand worden aangeschaft. Met een bezoekerskaart kan een halve dag worden geparkeerd van 00:00 - 13:30 uur of van 12:00 - 24:00 uur. De kosten zijn € 0,90 per stuk. Deze zijn alleen verkrijgbaar op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. De bezoekerskaarten zijn te koop bij het stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg.

Parkeerzones en voorwaarden


 

 

 

Let op: in Culemborg kunt u alleen met PIN betalen!

Vergunning

Tarief

  1e bewonersvergunning

 €52,40

  2e bewonersvergunning

 €74,00

  bedrijfsvergunning

 € 413,25

  maandvergunning 

 € 37,25

  dagdeelvergunning bewoners

 € 0,90

  dagvergunning parkeren binnenstad

 (€10,25)