Parkeervergunning

Bewoners

Voor bewoners geldt dat de aanvrager is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het betreffende adres in de binnenstad. Het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd moet op het adres en op naam van de bewoner waarvoor de vergunning wordt aangevraagd zijn geregistreerd. Er worden maximaal twee parkeervergunningen per huishouden verleend.

U kunt een vergunning aanvragen/wijzigen bij het

e-loket

Of kom langs in het stadskantoor, Ridderstraat 250,
4101 BK Culemborg. Een afspraak maken hoeft niet, mag wel.

Afspraak maken

Let op: Aanvragen en wijzigingen van parkeerproducten kunnen NIET telefonisch of via e-mail worden doorgegeven. Kijk voor de kosten onder het tabblad Kosten.

Komt u aan de balie, neem dan de volgende informatie mee:

  • Kentekenbewijs of tenaamstelling
  • Legitimatiebewijs
  • Indien van toepassing: lease/huur/gebruiksovereenkomst
  • In geval van een bedrijf: een (kopie) van de inschrijving bij de KvK

Bedrijven

Bedrijven kunnen een vergunning aanvragen als een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend in het gereguleerde gebied indien aangetoond kan worden dat het voertuig direct noodzakelijk is bij de werkzaamheden. Ook moet er een motivatie brief bijgevoegd worden waarin duidelijk vermeld wordt waarom er een voertuig nodig is bij het bedrijf. Voor laden en/of lossen en voor woon/werkverkeer wordt geen vergunning afgegeven.

Vergunningen kunnen alleen worden aangevraagd bij de gemeente Culemborg, Ridderstraat 250, 4101 BK Culemborg.

Regels rondom vergunning

Hieronder staat een korte samenvatting van de criteria voor het verkrijgen van een parkeervergunning. Bij de toetsing zijn de regels gesteld in de gemeentelijke verordening voor vergunningparkeren maatgevend.

Mogelijkheid tot weigering vergunning
Een vergunningsaanvraag wordt afgewezen wanneer de aanvrager woont c.q. werkt in een gebouw of gebouwencomplex, waar voldoende parkeergelegenheid bij hoort volgens de gemeentelijke richtlijnen. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders ten gunste van de aanvrager afwijken van bovengenoemde.

Parkeervergunning bewoners
Bewoners van de vergunningsgebieden die in bezit zijn van een auto, of aan wie een auto voor langere termijn beschikbaar gesteld is, komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Met deze vergunning kan worden geparkeerd in de aangegeven straten. Een bewonersvergunning wordt op kenteken afgegeven. De tweede bewonersvergunning wordt alleen toegekend als er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is. 
Kijk voor de kosten onder het tabblad Kosten.

Parkeervergunning bedrijven
Bedrijven gevestigd in de vergunningsgebieden kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Met deze vergunning kan worden geparkeerd in de aangegeven zones. Deze vindt u in het Overzicht Parkeerzones Culemborg. Een jaarvergunning wordt op naam afgegeven. 
Kijk voor de kosten onder het tabblad Kosten.

Maandvergunning
Er is voor bedrijven die incidenteel werkzaamheden verrichten waarvoor parkeren noodzakelijk is een mogelijkheid een maandvergunning aan te vragen. Een maandvergunning wordt op naam afgegeven en geldt niet voor het autoluwe gebied (Binnenstad).
Kijk voor de kosten onder het tabblad Kosten.

Dagvergunning
In het stadskantoor zijn dagvergunningen beschikbaar. Zowel binnen als buiten het autoluwe gebied. Ook zijn er voor bedrijven dagkaarten in het vergunninghoudergebied. Wel moet aantoonbaar zijn dat er met de auto gewerkt moet worden. Denk aan een glaszetter voor het vervangen van een ruit. Of een bedrijf voor rioolontstopping. Of een aannemer die werkzaamheden aan een winkelpand moet uitvoeren.
Kijk voor de kosten onder het tabblad Kosten.

Kentekenwijziging
Een kenteken kan gewijzigd worden via het e-loket of aan de balie. Bij wijziging via het e-loket stuurt u documenten digitaal mee. Komt u aan de balie, neem dan de volgende informatie mee:

  1. kentekenbewijs nieuwe auto
  2. legitimatiebewijs
  3. Indien van toepassing: een houdersverklaring van de leaseauto

Kijk voor de kosten onder het tabblad Kosten.

Parkeren voor bezoekers
Bewoners in de binnenstad kunnen hun bezoekers laten parkeren op de betaald parkeerplaatsen rondom het centrum tegen het daarvoor geldende tarief. Er kan zowel bij een parkeerautomaat als via mobiel parkeren worden betaald.

Bewoners kunnen ook gebruik maken van speciale bezoekerskaarten. Per adres kunnen maximaal 8 bezoekerskaarten per maand worden aangeschaft. Met een bezoekerskaart kan een halve dag worden geparkeerd van 00.00 – 13.30 of van 12.00 – 24.00 uur. De bezoekerskaarten zijn te koop bij de stadsbalie in het stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 
Kijk voor de kosten onder het tabblad Kosten.

Let op: in gebieden waar uitsluitend met een vergunning geparkeerd mag worden, kunnen bezoekers van bewoners alleen met een met een bezoekerskaart (een dagdeel-kaart) parkeren. 

Parkeerzones en voorwaarden

Let op: in Culemborg kunt u alleen met PIN betalen!

Vergunning

Tarief

1e bewonersvergunning

€ 53,30

2e bewonersvergunning

€ 75,25

maandvergunning
(1 kenteken)

€ 37,90

maandvergunning bedrijf
(meer kentekens)

€ 70,05

jaarvergunning bedrijf
(meer kentekens)

€ 420,40

bezoekerskaart (dagdeelvergunning)

€ 0,95

dagvergunning parkeren
(binnen en buiten autoluwe binnenstad)

€ 10,15

(kenteken)wijziging in parkeervergunning of inrijdontheffing

via e-loket: gratis
aan balie: €10,40