Lokaal energieneutraal

In 2040 wil Culemborg energieneutraal zijn. Dat betekent dat we net zoveel schone of groene energie opwekken als we gebruiken. En geen broeikasgassen meer uitstoten of de lucht insturen. Als gemeente dragen we zo een steentje bij aan beloftes die zijn gedaan in het Nederlandse Klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord. In die akkoorden staan afspraken over het verminderen van broeikasgassen in de lucht.

Energieneutraal worden

Energieneutraal worden in de gemeente. Dat kan door:

 • meer groene of schone energie op te wekken. Dat noemen we ook wel duurzame of hernieuwbare energie. Denk aan wind- en zonne-energie;
 • fors energie te besparen. Dat kan door te isoleren, dus een huis of gebouw in te pakken. Daardoor blijft ’s winters de kou buiten en zomers de hitte. Maar ook door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken.
 • aardgasvrij wonen en werken;
 • zoveel mogelijk elektrisch te rijden.

Wat doet de gemeente?

Energieneutraal worden is een enorme klus. Een klus die we met z’n allen moeten doen. Als gemeentebestuur sturen en helpen wij wel zoveel mogelijk. Dat doen we bijvoorbeeld door:

 • advies en voorlichting te geven;
 • samen te werken met allerlei partijen;
 • leningen aan te bieden, zoals de Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening.
 • grote plannen met advies en geld te steunen. Zo kijken we bijvoorbeeld met de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) welke maatregelen mogelijk zijn op bedrijventerrein Pavijen. Zodat bedrijven daar van het aardgas afkomen en energieneutraal worden.
 • mensen enthousiast te maken; 
 • zelf het goede voorbeeld te geven, door energiemaatregelen in onze eigen gebouwen te nemen.

Onze doelen

In 2017 hebben we een document gemaakt. Dat document heet de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2.0.  Zo beschrijven we in deze agenda welke stappen nodig zijn om energieneutraal te worden als gemeente.

 • We stellen daarbij de volgende doelen:
 • 1,5% energie per jaar besparen in Culemborg.
 • 16% meer groene en schone elektriciteit opwekken in 2023.
 • In 2026 25% meer groene en schone elektriciteit opwekken.
 • In 2040 energieneutraal worden.

We onderzoeken regelmatig of we voldoende doen. Dan rekenen we alles na. We kijken bijvoorbeeld hoeveel energie we per jaar in de gemeente gebruiken en besparen, hoeveel groene of schone energie we zelf opwekken. Als het nodig is, kunnen we onze aanpak veranderen.