Stimuleringslening

Als eigenaar én bewoner van een huis of appartement in de gemeente Culemborg kunt u een Stimuleringslening aanvragen voor het financieren van maatregelen om uw woning energieneutraal en aardgasvrij te maken. De Stimuleringslening bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 50.000 euro. De rente is lager dan bij een gewone lening. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (www.svn.nl) is het actuele rentetarief terug te vinden.

Wie komt er voor in aanmerking?

U bent eigenaar/bewoner van een woning of appartement in de gemeente Culemborg. Er vindt een toets plaats of u kredietwaardig bent.

Hoe vraagt u een lening aan?

 1. Voor het aanvragen van een Stimuleringslening gebruikt u het aanvraagformulier. U kunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden. Hierin geeft u aan welke maatregelen u wilt treffen en voor welk bedrag u een lening wilt. Dit kan door middel van een offerte of berekening. Tevens dient u een ‘Nul-op-de-Meter’-advies toe te voegen.
  Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 4 weken:
  -  een voorlopige toewijzingsbrief;
  -  een aanvraagformulier voor het aanvragen van de lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
 2. ​​​​​​Vul het aanvraagformulier voor het SVn in en stuur het op naar het SVn.
 3. Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie. Vervolgens ontvangt u:
  -  Als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening;
  -  of als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.
 4. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, vult u het declaratieformulier in dat het SVn u toestuurt. Het declaratieformulier stuurt u samen met de originele facturen en eventuele betaalbewijzen naar de gemeente. De facturen worden dan uit uw bouwdepot betaald.

Voor welke maatregelen kunt u een lening aanvragen?

De Stimuleringslening kan worden verstrekt voor het financieren van alle maatregelen die nodig zijn voor het energieneutraal maken van uw woning inclusief het afkoppelen van het aardgas. Denk daarbij aan isolatiemaatregelen, installaties voor het opwekken van duurzame energie en installaties voor verwarming en warm tapwater die niet op aardgas werken.

Hoe hoog is de lening?

Het minimum bedrag van de lening is 10.000 euro, het maximum bedrag 50.000 euro.
Afhankelijk van het te lenen bedrag verschilt de looptijd van de lening. Tot 15.000 euro is de looptijd 10 jaar, daarboven is de looptijd 15 jaar.
U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente plus aflossing (annuïteitenlening). Extra aflossen (minimaal 250 euro) is boetevrij.

Wanneer wordt de lening geweigerd?

De lening wordt geweigerd indien:

 • u geen eigenaar-bewoner bent van een woning of appartement in de gemeente Culemborg;
 • u niet kredietwaardig wordt bevonden;
 • de maatregelen al zijn uitgevoerd voordat u de overeenkomst voor de lening aangaat;
 • er geen geld meer beschikbaar is voor deze regeling.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Culemborg via t. 0345 477 700 of via mail naar info@culemborg.nl

Download: