Prof. dr. Janneke Plantenga

Koninklijke Onderscheiding voor Janneke Plantenga

18 september 2023
- nieuws

Mevrouw professor doctor Janneke Plantenga is op 18 september door koning Willem-Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Gerdo van Grootheest reikte de onderscheiding uit tijdens haar afscheidscollege aan de Universiteit Utrecht. Mevrouw Janneke Plantenga heeft zich jarenlang enorm ingezet voor maatschappelijk gelijkheid met de nadruk op de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Sinds 1985 is Janneke Plantenga verbonden aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2018 in de functie van decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Daar kwam in 2020 de extra functie van Diversity Dean bij. Als Diversity Dean is mevrouw Plantenga eindverantwoordelijk voor het programma equality, diversity & inclusion.

Naast het regelmatig publiceren van wetenschappelijke artikelen wordt ze vanwege haar deskundigheid gevraagd door maatschappelijke organisaties en (landelijke) bestuurders. Zo adviseerde ze onder andere de kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderopvang. En is ze regelmatig in de media als het gaat om onderwerpen als vrouwen in de wetenschap, de ‘deeltijdklem’, kinderopvang en arbeidsmarktparticipatie.

Rode draad door de maatschappelijke activiteiten van mevrouw Janneke Plantenga – rond kinderopvang en basisonderwijs, onderzoek en stellingnamen door vakbonden en werkgeversorganisaties, nationale en internationale arbeidswetgeving – is de sociaal-economische positie van vrouwen. Altijd is haar zorg uitgegaan om voorwaarden voor vrouwen te scheppen om economisch zelfstandig te kunnen zijn. Daarin was ze erg volhardend en succesvol. Met haar wetenschappelijk onderzoek en tal van maatschappelijke activiteiten deed ze veel meer dan wat er in haar functie van haar werd verwacht. Ook in haar woonplaats Culemborg is zij betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven. De koninklijke onderscheiding is een kroon op haar werk.

Foto: Ivar Pel