Jan van Riebeeckstraat krijgt woonbuurt voor starter

16 februari 2024
- nieuws

Gisteren heeft de gemeenteraad het idee voor de woonbuurt voor starters aan de Jan van Riebeeckstraat vastgesteld. Het plan voorziet in betaalbare woningen voor jongeren en starters. Het is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Kleurrijk Wonen en CPO Wonium.

CPO Wonium is een collectief wooninitiatief van een aantal starters met als doel: betaalbare woningen voor starters. Het deel aan de Jan van Riebeeckstraat, waar voorheen een middelbare school stond, is in bezit van de gemeente en een deel van Kleurrijk Wonen. Vanwege de beperkte ruimte om woningbouw te realiseren, is dit een van de laatste grotere binnenstedelijke ontwikkellocaties.

Gezamenlijk woningbouwproject

Samen met Kleurrijk Wonen en CPO Wonium Kwartier kijkt de gemeente of het plan van circa 27 sociale huurwoningen en circa 20 CPO-woningen voor starters mogelijk is. De woningen verschillen van elkaar in grootte zodat er voor iedere soort starter wat mogelijk is. Een belangrijke voorwaarde in dit project is dat de ideeën passen bij de geplande ontwikkelingen in de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van een fietsstraat aan de Jan van Riebeeckstraat. 

Monica Wichgers, wethouder wonen: ‘omdat dit stuk grond in het bezit is van de gemeente, is het voor ons mogelijk om dit samenwerkingsproject te realiseren. Vaak is de gemeente geen eigenaar van de grond waardoor we ook te maken hebben met een marktpartij die eigen plannen maakt voor de locatie. Omdat het project in onze handen ligt, kiezen we voor een samenwerking met CPO Wonium, een vertegenwoordiging van starters. Dit biedt ons de mogelijkheid om de woonbuurt ook echt met de doelgroep vorm te geven. Ik kijk dan ook enorm uit naar deze samenwerking.’ 

Molenbiotoop

In het plan wordt rekening gehouden met de zogenaamde Molenbiotoopverordening. De Molen Johanna bij Bolderburen is cultureel erfgoed en is bepalend voor ons straatbeeld. Daarom wordt er in het ontwerp van de woonbuurt rekening gehouden met deze molen. In een cirkel van honderd meter mag geen bebouwing plaatsvinden. Dat deel gaat daarom gebruikt voor parkeren, groenvoorziening, waterberging en om te recreëren. Verder blijven de gebouwen laag en worden ze in clusters geplaatst.