Bedrijventerrein Pavijen van bovenaf

Integrale controle op bedrijventerrein Pavijen tegen ondermijning

05 juni 2024
- nieuws

Deze week hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), de politie, de brandweer en de gemeente Culemborg een gezamenlijke integrale controle uitgevoerd op bedrijventerrein Pavijen.

Deze samenwerking is gericht op het tegengaan van criminele activiteiten en ondermijning én om de veiligheid en de naleving van regelgeving op het bedrijventerrein te verbeteren. Tijdens de controle hebben de partners negen bedrijven bezocht. Het doel van de controle is om eventuele illegale activiteiten tegen te gaan, maar ook om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor de ondernemers in de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de brandveiligheid op orde is en of de activiteiten plaatsvinden binnen het bestemmingsplan. Ook is nagegaan of arbeidsomstandigheden volgens de geldende wetgeving wordt nageleefd.

Wat heeft het opgeleverd?

Bij een van de bezochte bedrijven is een mogelijke overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen geconstateerd. Deze zaak wordt verder onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast zijn er bij de controle op brandveiligheid twee overtredingen vastgesteld. Deze overtredingen zijn ter plaatse opgelost door de betrokken ondernemers.

Geïntegreerde aanpak

De gezamenlijke inspanningen van de NLA, ODR, politie, brandweer en gemeente benadrukken het belang van een geïntegreerde aanpak bij het handhaven van wet- en regelgeving. Controles uitvoeren bevorderen een veilige en integere bedrijfsomgeving. Onder regie van de gemeente Culemborg vinden deze integrale controles geregeld plaats. Reactie burgemeester Grootheest: “Met deze controle laten we opnieuw zien dat we ondermijning niet tolereren en samen zorg willen dragen voor een vitaal en veilig bedrijventerrein. Goed om te constateren dat bij de controle deze week de meeste ondernemers hun zaken uitstekend op orde hebben.”