Gemeente koopt Gispen bedrijfshallen

24 november 2022
- stationsomgeving

gemeente Culemborg een overeenkomst over de verwerving van het perceel waarop de Gispen bedrijfshallen zijn gevestigd, Parallelweg West 23 in Culemborg. De gemeente neemt op deze manier regie in de realisatie van grotendeels betaalbare woningen in dit gebied. Het is de eerste concrete stap naar ontwikkeling van de stationsomgeving. De productie van duurzaam Gispen meubilair verhuist naar een andere locatie, het kantoor en de showroom blijven in Culemborg.

Achtergrond

Koninklijke Ahrend B.V. - het moederbedrijf van Gispen - verplaatste de productie in de Gispen bedrijfshallen naar een andere locatie, waarna het perceel met bedrijfshallen op de markt is aangeboden. De gemeente vestigde een voorkeursrecht op een aantal terreinen in de stationsomgeving. Zo ook op het centraal gelegen, grote en aaneengesloten perceel van Koninklijke Ahrend B.V., waar Gispen sinds 1951 duurzaam designmeubilair produceert. De reden hiervan is om regie te kunnen nemen in de ontwikkeling van betaalbare woningen in dit gebied en om speculatie met het vastgoed te voorkomen. Koninklijke Ahrend B.V. en de gemeente zijn in gesprek gegaan en hebben samen deze mooie kans verzilverd. De verwerving is een vliegwiel voor de ontwikkeling van de stationsomgeving als geheel. Ook omliggende eigenaren, waar de gemeente constructief mee in gesprek is, zien dat de gemeente daadwerkelijk actief regie in het gebied neemt.

Aankoop en behoud kantoor met showroom

De gemeente en Koninklijke Ahrend B.V. hebben overeenstemming bereikt over de aankoop door de gemeente van de bedrijfsgebouwen, het erf, de ondergrond en een deel van de parkeerplaatsen van het perceel aan de Parallelweg West. Het markante kantoorpand met showroom, blijft in eigendom van dochter Gispen en past goed in de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving. Zo blijven immers de maakindustrie van weleer én een belangrijke partner met haar werknemers behouden voor de stad en de regio. 

Tijdelijke verhuur

Gemeente Culemborg gaat de bedrijfshallen tijdelijk verhuren, tot de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie aan de orde is. Voor deze verhuur worden selectiecriteria opgesteld, waarbij de voorkeur uitgaat naar verhuur aan lokale partijen. Wanneer de selectiecriteria helder zijn, worden deze samen met de aanmeldingsprocedure gecommuniceerd. Als u hier als mogelijke huurder interesse in heeft, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven via ondernemen@culemborg.nl. U wordt dan rechtstreeks geïnformeerd over de uitvraag aan toekomstige huurders.  

‘Eerste zichtbare stap’

Wethouder Monica Wichgers is als vanzelfsprekend verheugd over de aankoop: ‘Met de verwerving van het perceel met de Gispen bedrijfshallen zetten we een eerste zichtbare stap in de transformatie van de Culemborgse stationsomgeving naar een gezonde, prettige en levendige wijk. Dit is in combinatie met het behoud van het kantoor, de showroom en de werkgelegenheid van Gispen uitermate belangrijk en een mijlpaal voor zowel onze stad als de gehele regio.’